Show simple item record

Impact of core length on efficiency of a small induction machine

dc.contributor.advisorMach, Martincs
dc.contributor.authorŽalkovský, Antoníncs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:48:04Z
dc.date.available2018-10-21T21:48:04Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationŽALKOVSKÝ, A. Vliv délky magnetického obvodu na účinnost malého asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other100804cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67862
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou návrhu malého asynchronního motoru a analýzou vlivu změny délky magnetického obvodu na jeho účinnost. V teoretické části jsou popsány konstrukční prvky motoru a samotný princip práce motoru. Praktická část je zaměřena na výpočet prvků náhradního obvodu zadaného asynchronního motoru pro daný rozsah délek magnetického obvodu a počet vodičů v drážce statoru. Následuje výpočet momentové a proudové charakteristiky, výpočet ztrát ve všech částech motoru a nakonec jeho účinnosti. Další částí práce je měření na původním a prodlouženém motoru. Poslední fází je rozbor a porovnání jednotlivých výsledků.cs
dc.description.abstractThe bachelor’s thesis deals with design issues of small induction machine, analyze the effects of changing length of the magnetic circuit on its efficiency. The theoretical part describes structural components of induction motor and working principle. The practical part focus on calculation of equivalent model of assigned induction machine for determined range of magnetic circuit lengths and the number of conductors in the stator groove. Follows calculations of torque characteristic and current characteristic, calculation of losses in all parts of induction machine and determine the efficiency. Another part of thesis is aim at measurement of original induction motor and motor with lengthened magnetic circuit. The last part is focused on analysis and comparing the calculated values.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAsynchronní motorcs
dc.subjectztrátycs
dc.subjectúčinnostcs
dc.subjectmomentová charakteristikacs
dc.subjectanalýza asynchronního motorucs
dc.subjectInduction motoren
dc.subjectlossesen
dc.subjectefficiencyen
dc.subjecttorque characteristicsen
dc.subjectanalysis of induction machineen
dc.titleVliv délky magnetického obvodu na účinnost malého asynchronního motorucs
dc.title.alternativeImpact of core length on efficiency of a small induction machineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-21-07:28:33cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid100804en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 01:13:53en
sync.item.modts2020.03.31 00:18:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeToman, Marekcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Jan Knobloch, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent na úvod seznámil komisy s postupem své práce na téma „Vliv délky magnetického obvodu na účinnost malého asynchronního motoru“. Po té představil svoje výsledky, které také vysvětlil. Student působil jistým dojmem. Otázky oponenta i v diskuzi student zdárně odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record