Now showing items 1-20 of 434

 • Komunikační mix podniku 

  Bedáň, Martin
  Bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Kubíček Amis s.r.o. Analyzuje komunikační nástroje, které jsou současně využívány ke komunikaci a propagaci firmy. Přínosem této bakalářské práce by mělo být ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Radkovič, Martin
  Bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky vybraným podnikem, konkrétně podnikem Alca plast s.r.o., který působí na trhu zabývajícím se výrobou sanitární techniky. Bakalářská práce analyzuje současný průběh zakázky ...
 • Měření výkonnosti podniku 

  Pazdera, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu výkonnosti firmy. Analyzuje finanční situací firmy Kofola a.s. v letech 2012 – 2014 pomocí základních metod finanční analýzy. V první části jsou popsané principy finanční ...
 • Zhodnocení finanční situace FERMAT CZ, s. r. o. a návrhy na její zlepšení 

  Jelínek, Dominik
  Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti Fermat CZ, s. r. o. na základě finanční analýzy účetních výkazů za období pěti let (2011-2015) a formulace návrhů na zlepšení v problémových oblastech ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Suchánková, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku vybrané výrobní společnosti. Teoretická část definuje pojmy a popisuje jednotlivé finanční ukazatele. Analytická část se zabývá samotnou finanční analýzou ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Čička, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou prostredia firmy NDŽ s.r.o. Pojednáva o posúdení a návrhoch zmien informačného systému. Prvá časť obsahuje teoretické východiská k danej problematike a analýzam, ktoré boli uskutočnené ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Solarová, Anna
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace pomocí vybraných metod a ukazatelů a jejich následným vyhodnocením a porovnáním s doporučenými hodnotami, nebo s oborovými průměry. ...
 • Příprava společnosti na vstup na burzu 

  Štěpánek, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu společnosti na vstup na burzu prostřednictvím prvotní veřejné nabídky akcií (IPO) jakožto využití jedné možnosti z dostupných variant financování společnosti. V práci jsou uvedena ...
 • Návrh marketingového mixu 

  Haklová, Kristýna
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného stavu neziskové organizace ZOO Brno a návrh marketingového mixu této neziskové organizace. Nejprve je nastíněno základní teoretické vymezení problémové oblasti – marketingu ...
 • Řízení nákladů ve výrobním podniku 

  Babčanová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na manažerské řízení nákladů ve výrobním podniku. Budou analyzovány kalkulace nákladů u několika vybraných produktů a budou navrženy způsoby, jak může výrobní podnik dosáhnout vyšší ziskovosti ...
 • Návrh kalkulačního postupu pro vybraný druh výrobku 

  Hejlová, Věra
  Bakalářská práce v teoretické části obecně definuje systém kalkulací, druhy a metody kalkulací. Obsahuje analýzu současného stavu systému kalkulací vybrané firmy, která vyrábí na zakázky. Snaží se navrhnout nový postup ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Volšanová, Jindřiška
  Bakalářská práce se zaměřuje na financování pořízení dlouhodobého majetku v podniku. Obsahuje finanční analýzu podniku, která slouží k rozhodnutí, zda použít vlastní nebo cizí zdroje k pořízení. Zahrnuje doporučení nejlepší ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané společnosti 

  Grycová, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Gozmetal, s.r.o. za období 2011-2015 metodami finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí. První z nich je teoretická část, ve které je popsáno ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Nekoranec, Kamil
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku a návrhem na její zlepšení. Teoretická část je orientovaná na vybrané ukazatele finanční analýzy, za pomocí kterých je v sekundární části vyhodnocena ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Doležel, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá studiem průběhu zakázky ve firmě REDA a.s., která se se specializuje na výrobu a potisk reklamních a dárkových předmětů a s tím souvisejících dalších služeb. Dle zpracovaných analýz jsou vypracovány ...
 • Návrh informačního systému 

  Stankovič, Eduard
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh prototypu informačného systému, slúžiaceho na evidenciu zbierok minerálov. Jeho hlavným cieľom je navrhnúť aplikáciu na ktorej sa bude dať vyskúšať koncept evidencie zbierok online.
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Beran, Jaromír
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh marketingových nástrojů, které povedou k posílení konkurenceschopnosti společnosti Goled s.r.o. na online trhu s LED osvětlením při její expanzi na zahraniční trh. Nejprve je analyzována ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

  Weiserová, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou podnikatelského záměru založení soukromé mateřské školy jako společnosti s ručením omezeným. Cílem této práce je vytvoření takového podnikatelského záměru, který by byl použitelný jako ...
 • Phillipsova křivka v podmínkách České republiky 

  Musilová, Simona
  Bakalářská práce pojednává o Phillipsově křivce v podmínkách české ekonomiky. Platnost substitučního vztahu mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti je testována pomocí regresní analýzy na reálných datech České republiky ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Klimeš, Petr
  Bakalarska prace se zameruje na financni analyzu a take na analyzu bodu zvratu firmy Avis Autovermietung GmbH v letech 2013 - 2016. Nejdrive v praci bude predstavena samotna spolecnost, pote zhodnoceni jednotlivych vysledku ...