• Marketingový mix zapsaného spolku 

  Fejfuša, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku marketingového mixu zapsaného spolku. Je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola je kapitolou teoretickou. V ní definuji elementární pojmy, analýzy a teoretická ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Beran, Jaromír
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh marketingových nástrojů, které povedou k posílení konkurenceschopnosti společnosti Goled s.r.o. na online trhu s LED osvětlením při její expanzi na zahraniční trh. Nejprve je analyzována ...
 • Zhodnocení hospodaření vybraného města 

  Loucká, Vendula
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření města Jaroměřice nad Rokytnou. V letech 2011–2015 zhodnotím, jak obec hospodařila se svými prostředky. První části, část teoretická, se zabývá vysvětlením odborných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jirků, Edita
  Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat finanční situaci společnosti Alfun a.s. v letech 2011-2015. K této analýze je použito metod a ukazatelů finanční analýzy a na těchto základech jsou definovány a formulovány návrhy ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Konečný, Adam
  Bakalářská práce se zaobírá posuzováním vybraných finančních ukazatelů za pomocí statistických metod u společnosti A studio group, spol. s r.o. Teoretická část se zaměřuje na definice ekonomických a statistických pojmů, ...
 • Zhodnocení finanční situace Ferrum, s. r. o. a návrhy na její zlepšení 

  Klimecká, Eliška
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením finančního zdraví podniku Ferrum, s.r.o. na základě účetních dat a rozhovorů. Ve svých výsledcích práce shrnuje silné a slabé stránky finančního hospodaření podniku a formuluje ...
 • Podnikatelský plán pro založení hotelu 

  Marvanová, Radka
  Bakalářská práce je zaměřena na sestavení reálného podnikatelského plánu na založení hotelu a jeho pozdějšího provozu. Vymezuje základní pojmy týkající se podnikatelského plánu. Obsahuje provedené analýzy, díky kterým jsme ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Famfulíková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů, především jejich vznikem. Cílem práce je návrh řešení problému, který se týká nedostatku uchazečů o nabízená pracovní místa, resp. optimalizace počtu ...
 • Úvěrování podnikajících fyzických osob 

  Rychlá, Michaela
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na popis odborné terminologie z oblasti bankovnictví, klasifikaci bankovních úvěrových produktů a postup úvěrového procesu. V praktické části se práce zaměřuje na analýzu ...
 • Investování do akcií vybraných automobilových společností Evropské unie 

  Dvořák, Marcel
  Bakalářská práce se věnuje sestavení investičního doporučení pro podílový fond. Komparovány budou vybrané akcie automobilového průmyslu v Evropské unii. V teoretické části bakalářské práce jsou uvedeny postupy, které jsou ...
 • Návrh metodiky výběru a hodnocení dodavatelů s využitím softwarových prostředků ve vybrané společnosti 

  Dostálová, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na systém výběru a metodiku hodnocení dodavatelů ve společnosti Precheza a.s. Úvodní teoretická část je věnována zejména problematice dodavatelských vztahů a metodám výběru a hodnocení dodavatelů. ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

  Tvrdý, David
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změn konceptu motivace v daném podniku. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy související s motivací a odměňováním pracovníků. V analytické části je popsán současný stav podniku ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Nekoranec, Kamil
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku a návrhem na její zlepšení. Teoretická část je orientovaná na vybrané ukazatele finanční analýzy, za pomocí kterých je v sekundární části vyhodnocena ...
 • Návrh výroby univerzálního upínacího přípravku 

  Košútová, Katarína
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom, výrobou a montážou univerzálneho upínacieho prípravku určeného pre malú domácu dielňu. Práca je rozdelená do celkov, ktoré na seba nadväzujú. V rámci teórie boli popísané technológie ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Charvát, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu určité firmy. Pomocí výpočtu ukazatelů a zjištění celkového stavu firmy vyvodíme opatření. Důležité je zlepšení dosavadní situace firmy a vytvoření návrhu na její zlepšení.
 • Využití moderních technologií pro návrh výroby dětské skládačky 

  Sedláková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce a výroby dětské skládačky s využitím moderních metod a technologií. Charakterizuje skládačku jako hračku a její využití, popisuje aditivní technologii Rapid Prototyping, komerčně ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Filipová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti. Teoretická část definuje podstatu finanční analýzy, nejpoužívanější pojmy a metody finanční analýzy. V praktické části bude představena ...
 • Návrh vnitřního předpisu pro hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Arbeit, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vnitřního předpisu pro hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti ABC spol. s r. o. Se zaměřením na poskytování benefitů a dále návrhem rozvoje systému odměňování zaměstnanců. ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Koštur, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení účetních a finančních dat vybraného podniku, konkrétně Weppler & Trefil s.r.o., jak pomocí nástrojů finanční analýzy, tak pomocí statistických metod, mimo jiné i časovými řadami. ...
 • Podnikatelský záměr na rozšíření podniku 

  Mažárová, Simona
  Predmetom bakalárskej práce je zostavenie podnikateľského zámeru na rozšírenie spoločnosti Cayo s.r.o. o ďalšiu prevádzku. Hlavným cieľom práce je vybrať najvhodnejšiu lokalitu na rozšírenie spoločnosti a následne vypracovanie ...