• Měření výkonnosti podniku 

  Pazdera, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu výkonnosti firmy. Analyzuje finanční situací firmy Kofola a.s. v letech 2012 – 2014 pomocí základních metod finanční analýzy. V první části jsou popsané principy finanční ...
 • Marketingový mix podniku 

  Prokeš, Jan
  Tématem bakalářské práce je vymezení marketingového mixu zážitkové pivnice Pivní burza, která je zaměřena především na prodej čepovaného piva za proměnlivé ceny, které se mění dle poptávky zákazníků. Hlavními body této ...
 • Návrh na zlepšení motivace zaměstnanců 

  Turečková, Erika
  Bakalářská práce se zaměřuje na motivaci zaměstnanců u společnosti ICM, s.r.o. Práce je strukturována ve třech hlavních kapitolách. První kapitola nese název Teoretická východiska práce. Věnuje se především základním pojmům ...
 • Prvotní veřejné nabídky akcií v ČR 

  Hozák, Sebastian
  Tato bakalářská práce se zabývá prvotní veřejnou nabídkou akcií, též známou pod anglickou zkratkou IPO, která je jedním ze způsobů financování společnosti. V úvodu této práce je teoretická část, která vysvětluje základní ...
 • Uplatnění statistických metod při řízení skladových zásob 

  Šuľan, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá uplatnením štatistických metód pri riadení skladových zásob vo vybranej firme. Práca je rozdelená do troch časti. V prvej časti je súhrn potrebných znalostí ohľadom regresnej analýzy, ...
 • Návrh a implementace nového modulu podnikového webového nástroje pro správu projektů 

  Hladík, Petr
  Cílem této práce je návrh modulu pro informační systém společnosti XART, s.r.o., zaměřující se na vytváření webových řešení na míru a internetový marketing. Primární funkčnosti modulu jsou automatické získávání, ukládání ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Klimeš, Petr
  Bakalarska prace se zameruje na financni analyzu a take na analyzu bodu zvratu firmy Avis Autovermietung GmbH v letech 2013 - 2016. Nejdrive v praci bude predstavena samotna spolecnost, pote zhodnoceni jednotlivych vysledku ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Kloudová, Tereza
  Bakalářská práce pojednává o analýze ekonomických dat pomocí statistických metod u firmy Commscope s. r. o. Tato práce začíná teoretickou částí, kde jsou vysvětleny základní pojmy, které jsou k naší analýze potřeba. Další ...
 • Phillipsova křivka v podmínkách České republiky 

  Musilová, Simona
  Bakalářská práce pojednává o Phillipsově křivce v podmínkách české ekonomiky. Platnost substitučního vztahu mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti je testována pomocí regresní analýzy na reálných datech České republiky ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Balgová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovního práva, konkrétně vznikem pracovněprávních vztahů. Charakterizuje vybrané postupy a základní povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru. Dále analyzuje ...
 • Zhodnocení hospodaření vybraného města 

  Borůvková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením města Rtyně v Podkrkonoší. Je rozdělena do tří částí. První část popisuje teoretické poznatky, především obec, rozpočet, příjmy a výdaje obce. Druhá praktická část se zaměřuje na ...
 • Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby 

  Popelková, Kateřina
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické, je popsáno živnostenské podnikání a základní pojmy související s daní z příjmů fyzických osob. Dále je popsán výpočet základu daně a výpočet samotné daňové ...
 • Návrh na zlepšení externího personálního marketingu podniku 

  Blahutková, Dana
  Tato bakalářská práce se zabývá externím marketingem z pohledu personalistiky. Cílem práce je odstranění nedostatků v oblasti externího marketingu podniku Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o. Teoretická část práce ...
 • Zhodnocení hospodaření vybraného kraje 

  Prokschová, Annette
  Bakalářská práce „Zhodnocení hospodaření vybraného kraje“ se zabývá problematikou hospodaření Jihomoravského kraje v letech 2011-2015. První část obsahuje teoretická východiska práce. V analytické části je představen ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Čička, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou prostredia firmy NDŽ s.r.o. Pojednáva o posúdení a návrhoch zmien informačného systému. Prvá časť obsahuje teoretické východiská k danej problematike a analýzam, ktoré boli uskutočnené ...
 • Portfóliové investice do akcií evropských leteckých společností 

  Briestenský, Marek
  Bakalářská práce je zaměřená na fundamentální akciovou analýzu leteckých společností v eurozóně, jejich mezipodnikové srovnání a jejich verifikaci, s ohledem na možný bankrot. V teoretické části jsou vysvětleny metody ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Nekoranec, Kamil
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku a návrhem na její zlepšení. Teoretická část je orientovaná na vybrané ukazatele finanční analýzy, za pomocí kterých je v sekundární části vyhodnocena ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

  Weiserová, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou podnikatelského záměru založení soukromé mateřské školy jako společnosti s ručením omezeným. Cílem této práce je vytvoření takového podnikatelského záměru, který by byl použitelný jako ...
 • Zhodnocení finanční situace FERMAT CZ, s. r. o. a návrhy na její zlepšení 

  Jelínek, Dominik
  Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti Fermat CZ, s. r. o. na základě finanční analýzy účetních výkazů za období pěti let (2011-2015) a formulace návrhů na zlepšení v problémových oblastech ...
 • Návrh kalkulačního přístupu pro vybrané portfolio 

  Klimentová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá kalkulačním systémem ve vybraném výrobním podniku. Specifikuje základní pojmy jako je kalkulace, kalkulační vzorec, kalkulační metody, které dále využívá pro praktickou část. Předmětem práce je ...