Now showing items 1-1 of 1

  • Studie řízení zásob s využitím insourcingu 

    Ťopková, Dana
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu insourcingu na dosavadní řízení zásob ve společnosti IMI Precision Engineering. V první části jsou detailně zpracována teoretická východiska dané problematiky, následně ...