Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh identity managementu ve společnosti 

    Sladovník, Lukáš
    Bakalářská práce se zaobírá problematikou identity managementu ve společnosti. Analyzuje stav, jakým způsobem společnost řídí identity a spravuje přístupy, a jakým způsobem přistupuje k auditu dat. Následně podává návrhy ...
  • Návrh systému správy identit ve firmě 

    Nop, Dominik
    Předmětem této bakalářské práce je navrhnout novou podobu systému správy identit ve firmě. V úvodní části se práce zabývá teoretickými poznatky z oblasti správy identit, od základních pojmů a definic po podrobný popis ...