Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh nové síťové infrastruktury pro Domov mládeže 

    Pexa, Marek
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a zapojením přístupových bodů pro potřeby Domova mládeže. Dále také návrhem datových zásuvek pro 4. patro budovy. Vychází z analýzy, která byla provedena a z požadavků investora. Práce ...