Now showing items 1-2 of 2

  • Klíčování nákladů vybraných účetních jednotek 

    Vítková, Zuzana
    Bakalářská práce je zaměřená na klíčování nákladů ve vybrané účetní jednotce. První část popisuje charakteristické rysy příspěvkové organizace a členění nákladů z různých hledisek. Druhá část je zaměřena na postup při ...
  • Zdaňování příjmů ze živnosti 

    Michálková, Tereza
    Tato bakalářská práce je zaměřena na zdaňování příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a na podnikání na základě živnostenského oprávnění. V práci jsou také popsány podmínky vedení daňové evidence a účetnictví. ...