Show simple item record

Analysis of Economic Indicators of the Selected Company Using Statistical Methods

dc.contributor.advisorNovotná, Veronikacs
dc.contributor.authorBahureková, Beátacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:35:38Z
dc.date.available2019-04-03T22:35:38Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBAHUREKOVÁ, B. Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other102586cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67903
dc.description.abstractTáto bakalárska práca prezentuje finančnú analýzu firmy SIGMA GROUP s.r.o. Podkladom pre analýzu sú účtovné dokumenty za roky 2011-2016. Vyhodnotenie finančnej situácie podniku je zanalyzované za pomoci analýzy ekonomických ukazovateľov a štatistických metód s využitím programu Microsoft Office Excel, napísaný v programovacom jazyku Visual Basic. Prvá časti práce je teoretická a sú v nej popísané štatistické metódy a postupy finančnej analýzy, ktoré je dôležité poznať pre ďalšiu časť práce. Druhá časť práce je analytickí a zaoberá sa výpočtami jednotlivých ukazovateľov, ktoré tvoria podklad pre možné stanovenie cieľov a stratégii podniku.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis presents a financial analysis of SIGMA GROUP s.r.o. The basis for the analysis is the accounting documents for the years 2012-2016. The assessment of the company's financial situation is analyzed using the analysis of economic indicators and statistical methods using the Microsoft Office Excel program written in the Visual Basic programming language. The first part of the thesis is theoretical and the statistical methods and procedures of financial analysis that are important for the next part of the thesis are described. The second part of the thesis is analytical and deals with the calculations of the individual indicators, which form the basis for the possible setting of goals and strategy of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinančná analýzacs
dc.subjectštatistické metódycs
dc.subjectčasové radycs
dc.subjectanalýza ukazovateľovcs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectstatistical methodsen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectanalysis of indicatorsen
dc.titleAnalýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metodcs
dc.title.alternativeAnalysis of Economic Indicators of the Selected Company Using Statistical Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-21cs
dcterms.modified2017-06-22-13:27:28cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid102586en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:46:09en
sync.item.modts2020.03.31 18:42:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠustrová, Terezacs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. Rostislav Tesař (místopředseda) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen) Mgr. Milan Křápek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta - odpovězeno. Ing. Tesař - Kde se v rozvaze nachází pohledávky? Kolik má firma pohledávek po lhůtě splatnosti? - odpovězeno. Ing. Tesař - Připomínky k výši finančního ukazatele. Ing. Klčová - Kolik má firma zaměstnanců? Využívá firma informační systém pro vedení účetnicví? - odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record