Show simple item record

Influence of glass fibers as negative electrode additives on properties of the lead accumulator

dc.contributor.advisorBača, Petrcs
dc.contributor.authorCvaniga, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:26:32Z
dc.date.available2019-05-17T14:26:32Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationCVANIGA, T. Vliv skelných vláken jako aditiv záporné elektrody na vlastnosti olověného akumulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other103147cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67935
dc.description.abstractHlavnou témou bakalárskej práce je pozorovanie vplyvu sklených vláken ako aditív zápornej elektródy na vlastnosti oloveného akumulátoru pre hybridné vozidlá. Cieľom práce je preskúmať ako zvýšiť životnosť akumulátora vplyvom skleného vlákna. V teoretickej časti je vysvetlená činnosť oboch typov olovených akumulátorov a to akumulátor so zaplaveným systémom a akumulátor s hermetizovaným systémom. V práci sú spracované aj iné druhy akumulátorov. Je venovaný priestor aj chemickým procesom, ktoré prebiehajú pri činnosti akumulátora. Akumulátory pracujú v režime PSoC a v práci sú vysvetlené aj možné problémy počas životnosti akumulátora, ktoré môžu viesť až k strate nabíjacej schopnosti. V tejto problematike sú známe pojmy PCL1, PCL2 a PCL3. V praktickej časti sú spracované grafy, ktoré zobrazujú činnosť akumulátora v DoD režime, PSoC režime a formačnom procese. V práci taktiež pozorujeme ako sa mení kapacita článku po režime PSoC I a po PSoC II.cs
dc.description.abstractMain topic of bachelor project is studing effects of glass fibers as additives on the properties of the negative electrode lead-acid battery for hybrid electric vehicles. Purpose of bachelor work is to examine how to increase battery life due to glass fibers. In theoretical part of work is explained the activity of both types of lead-acid batteries, battery with flooded system and battery with hermetic system. There are processed other types of batteries. There is devoted space to the chemical process that take place during the battery operation. Accumulators operate in PSoC and there are explained some possible problems during the life of battery, which can lead to lose the charging ability. In this issue there are known concepts as PLC1, PLC2 and PLC3. There are processed some graphs in practical part, that show activity in the battery DoD mode, PSoC mode and formation process. There is an aim to study how the capacity changes after PSoC I and PSoC II mode.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsklené vláknacs
dc.subjectzáporná elektródacs
dc.subjectolovený akumulátorcs
dc.subjectzaplavený systémcs
dc.subjecthermetizovaný systémcs
dc.subjectglass fibersen
dc.subjectnegative electrodeen
dc.subjectlead-acid battery flooded systemen
dc.subjecthermetic systemen
dc.titleVliv skelných vláken jako aditiv záporné elektrody na vlastnosti olověného akumulátorucs
dc.title.alternativeInfluence of glass fibers as negative electrode additives on properties of the lead accumulatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-21-07:39:03cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid103147en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:20:11en
sync.item.modts2020.03.31 23:22:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeZimáková, Janacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (místopředseda) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceJak vypadalo zapojení experimentálního článku? Jak je možné, že elektrody s 0% příměsí měly během měření jinou kapacitu a dobu proformování, když by jejich složení mělo být stejné? Obsahovalo složení experimentálních elektrod nějakou formu uhlíku? Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record