Show simple item record

Application of Quantitative Methods for Financial Analysis of the Selected Company

dc.contributor.advisorChvátalová, Zuzanacs
dc.contributor.authorKula, Radomírcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:35:38Z
dc.date.available2019-04-03T22:35:38Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKULA, R. Aplikace kvantitativních metod při finanční analýze vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other102292cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67940
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti pomocí poměrových ukazatelů, časových řad poměrových ukazatelů a užitím matematického softwaru Maple. Z výsledků analýzy a výstupů v softwaru Maple je hodnocen minulý vývoj těchto ukazatelů za posledních sedm let a následně posouzen jejich potencionální budoucí vývoj.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the financial analysis of the company by using ratios, time series analysis and analysis by using mathematical software Maple. Based on the results of the analysis and outputs from software Based on the results of analysis and outputs from the software Maple is evaluated the progress in past seven years and then its potentional future development.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectmaplecs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectekonomické ukazatelecs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectmapleen
dc.subjectratio indicatorsen
dc.subjecttime lanesen
dc.subjecteconomic indicatorsen
dc.subjectregression analysisen
dc.titleAplikace kvantitativních metod při finanční analýze vybrané společnostics
dc.title.alternativeApplication of Quantitative Methods for Financial Analysis of the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-23cs
dcterms.modified2017-06-23-14:37:08cs
thesis.disciplineÚčetnictví a daněcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid102292en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:32:15en
sync.item.modts2020.03.31 01:56:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeJanalíková, Ellencs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Žalio (místopředseda) Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Folprechtová (člen)cs
but.defenceotázka vedoucího práce – zodpovězeno otázky oponenta – zodpovězeno doc. Brychta: Které vnější faktory budou dle Vašeho názoru nejvíce ovlivňovat chod společnosti a její hospodářský výsledek? - zodpovězeno doc. Brychta: Jaký je podíl pohledávek po splatnosti? – zodpovězeno – neví. doc. Brychta: Kvantifikoval jste dopad Vašeho návrhu „poskytnutí slev“? – zodpovězeno – nekvantifikoval. Ing. Folprechtová: Vysvětlete dopad Vašich návrhů snížení marže a poskytnutí slevy. Zvažujete jejich současnou implementaci? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record