Show simple item record

Design and realization of a new laboratory exercise with PLC B&R Automation

dc.contributor.advisorLang, Stanislavcs
dc.contributor.authorCejpek, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:25:34Z
dc.date.available2019-05-17T13:25:34Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationCEJPEK, Z. Návrh a realizace nové laboratorní úlohy s PLC B&R Automation [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101049cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67951
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem laboratorní úlohy primárně určené pro předmět „Vyšší formy řízení“, který pro výuku využívá prostředky firmy B&R Automation. Z možných přístupů volí modelování dynamických systémů pomocí analogových elektrických obvodů. Ty jsou realizovány modulárně, aby z nich bylo možné poskládat modely různých soustav. Součástí práce je i návrh vhodného mechanického pouzdra usnadňujícího manipulaci při sestavování soustav. Pomocí vytvořených prototypových modulů je následně sestaven model stejnosměrného elektrického motoru s cizím buzením. Ten je využit k realizaci laboratorní úlohy, k níž je uveden i stručný návod, včetně základního programového vybavení v prostředí Automation Studio. Práce též ve stručnosti představuje společnost B&R, její produkty a sestavu PLC využívanou v předmětu „Vyšší formy řízení“.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is concerned with designing of a laboratory task primary dedicated for the course „Advanced control methods“, which for the education uses the instruments of company B&R Automation. From possible aproaches chooses modeling of dynamic systems using analog electrical circuits. Those circuits are realized in modular manner, in order to allow building models of various systems. The thesis also includes a desing of proper casing, which simplifies the manipulation by building of the systems. Using designed prototype modules, a model of a separately excited DC motor was built. This model is used for realization of the laboratory task, for which is provided a short manual including some basic program for Automation Studio. The thesis also briefly introduces the company B&R, it´s products and a PLC configuration used in courses „Advanced control methods“.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlaboratorní úlohacs
dc.subjectPLCcs
dc.subjectB&Rcs
dc.subjectdynamický systémcs
dc.subjectsoustavacs
dc.subjectmodulárnícs
dc.subjectanalogovécs
dc.subjectmodelovánícs
dc.subjectoperační zesilovačcs
dc.subjectlaboratory tasken
dc.subjectPLCen
dc.subjectB&Ren
dc.subjectdynamic systemen
dc.subjectmodularen
dc.subjectanalogen
dc.subjectmodelingen
dc.subjectoperational amplifieren
dc.titleNávrh a realizace nové laboratorní úlohy s PLC B&R Automationcs
dc.title.alternativeDesign and realization of a new laboratory exercise with PLC B&R Automationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2017-06-19-12:32:22cs
thesis.disciplineAplikovaná informatika a řízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid101049en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:29:08en
sync.item.modts2020.03.31 23:41:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNěmec, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jan Chyský, CSc. (předseda) doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen) Ing. František Vdoleček, CSc. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent Zdeněk Cejpek odprezentoval výsledky své bakalářské práce. Odprezentoval i videozáznam experimentů. Dále zodpověděl na otázky oponenta bez větších problémů. Předseda komise položil několik doplňujících dotazů.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record