Show simple item record

Optimizing pairs of bearing components

dc.contributor.advisorŠeda, Milošcs
dc.contributor.authorBlahút, Lukášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:48:32Z
dc.date.available2018-10-21T16:48:32Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBLAHÚT, L. Optimalizace párování součástí ložisek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other96686cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67987
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou procesu párovania súčastí ložiska. Práca obsahuje popis programovacieho prostredia Codesys, jeho štruktúry, použiteľné jazyky a niekoľko príkladov využitia. Hlavná časť práce popisuje sériu algoritmov, ktoré zabezpečujú potrebné činnosti pre jeden z dvoch spracovaných prístupov párovania. Tieto algoritmy sú následné implementované ako podprogramy v prostredí Codesys. Potrebné vstupy i výstupy sú súčasťou navrhnutých algoritmov i spracovaných podprogramov.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the optimization of the process of matching the bearing components. The work contains a description of Codesys programming environment, its structure, usable languages and some examples of usage. The main part of the thesis describes a series of algorithms that provide the necessary actions for one of two processed pairing approaches. These algorithms are subsequently implemented as subprograms in the Codesys environment. The necessary inputs and outputs are part of the proposed algorithms as well as processed subroutines.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAlgoritmus párovaniacs
dc.subjectmontáž ložískcs
dc.subjectšpeciálne dvojradové ložiskács
dc.subjectCodesyscs
dc.subjectFestocs
dc.subjectPairing algorithmen
dc.subjectbearing assemblyen
dc.subjectspeacial doublerow bearingsen
dc.subjectCodesysen
dc.subjectFestoen
dc.titleOptimalizace párování součástí ložisekcs
dc.title.alternativeOptimizing pairs of bearing componentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2017-06-19-11:58:21cs
thesis.disciplineAplikovaná informatika a řízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96686en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:02:33en
sync.item.modts2020.03.31 15:05:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMarada, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda) RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent plynně prezentoval výsledky a postupy při řešení své průmyslové aplikace diplomové práce. Prokazoval vědomosti získané znalostmi nabytých při studiu automatizace a informatiky pro strojírenskou úlohu. Student odpověděl na otázky oponenta a prokázal připravenost a odbornost.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record