Show simple item record

Design of customizable automated visual quality control system for assembly lines

dc.contributor.advisorHouška, Pavelcs
dc.contributor.authorMartini, Silvanocs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:08:04Z
dc.date.available2019-04-03T22:08:04Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationMARTINI, S. Návrh uživatelsky přizpůsobitelného automatizovaného systému vizuální kontroly kvality pro montážní linky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101338cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67992
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou strojového vidění. Rešerše je věnována popisu hardwarových a softwarových komponent systému strojového vidění. V částí praktické je popsán návrh softwaru, který umožňuje provádění několika úloh strojového vidění současně.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the problematics of machine vision. The research is devoted to description of the machine vision system hardware and software components. In practical part is described design and realization of the software, which allows several tasks of machine vision to be performed at the same time.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStrojové viděnícs
dc.subjectkontrola výrobkůcs
dc.subjectkontrola kvalitycs
dc.subjectzpracování obrazucs
dc.subjectLabVIEWcs
dc.subjectMachine visionen
dc.subjectproduct inspectionen
dc.subjectquality controlen
dc.subjectimage processingen
dc.subjectLabVIEWen
dc.titleNávrh uživatelsky přizpůsobitelného automatizovaného systému vizuální kontroly kvality pro montážní linkycs
dc.title.alternativeDesign of customizable automated visual quality control system for assembly linesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2017-06-19-11:12:03cs
thesis.disciplineAplikovaná informatika a řízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101338en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:13:24en
sync.item.modts2020.03.31 19:44:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠubrt, Kamilcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda) RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s výsledky své DP (problematika strojového vidění, návrh systému, realoizace). Dále předvedl konfiguraci úlohy. Student zodpověděl dotazy oponenta DP. Další dotazy : "Je SW vybírán dle času (metoda) "? (prof. Šťastný) Tvorba algoritmů (doc. Jirsík)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record