Poslední příspěvky

 • Dynamická analýza vybraných bicích mechanizmů palných zbraní 

  Mešina, Matej
  Bakalářská práce se zaobírá dynamickou analýzou bicích mechanizmů různých typů palných zbraní. V rešeršní části se pojednává o problematice palných zbraní a střeliva. Dále je uvedeno základní dělení zbraňových mechanizmů ...
 • Návrh konstrukce odsávacího stolu pro univerzální použití 

  Vrbský, Kryštof
  V bakalářské práci je popsán kompletní návrh odsávacího stolu, jsou vytvořeny různé varianty na základě typu odsávaného prachu (provozu, do kterého je stůl určen) a pro vybraný typ je vytvořena výkresová dokumentace. V ...
 • Virtuální prototyp mechatronické soustavy 

  Dinga, Milan
  Táto práca sa zaoberá modelovaním virtuálneho prototypu delta 3D tlačiarne a co-simulačným prepojením tohoto modelu v prostredí ADAMS a MATLAB/SIMULINK. Prvá časť obsahuje vytvorenie virtuálneho modelu a analýzu jeho ...
 • Výroba a využití grafen-kovových heterostruktur v biosensorice povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie 

  Hegrová, Veronika
  Tato práce se zábývá výrobou grafen/kovových heterostruktur a jejich využitím v biosenzorice pomocí povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie. Heterostruktury jsou vyráběny selektivní depozicí zlatých koloidních nančástic ...
 • Virtuální prototyp mechatronické soustavy 

  Dinga, Milan
  Táto práca sa zaoberá modelovaním virtuálneho prototypu delta 3D tlačiarne a co-simulačným prepojením tohoto modelu v prostredí ADAMS a MATLAB/SIMULINK. Prvá časť obsahuje vytvorenie virtuálneho modelu a analýzu jeho ...
 • Návrh konstrukce odsávacího stolu pro univerzální použití 

  Vrbský, Kryštof
  V bakalářské práci jsou tři základní důležité kategorie odsávacích stolů s důrazem na jejich univerzálnost. Tyto kategorie obsahují vždy jednoho hlavního představitele odsávacího stolu a několik dalších obdobných variant ...
 • Návrh mikroskopového LED osvětlovače 

  Gricová, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem osvětlovací soustavy do konfokálního mikroskopu Confocal 2002. První část práce popisuje konfokální mikroskop a jeho rozdělení. Pro správnou funkci mikroskopu je nutné osvětlovat ...
 • Pevnostní návrh závěsu s nestandardními rozměry 

  Zajíc, Jonáš
  Tato bakalářská práce byla vytvořena ve spolupráci s firmo MPS Gradior. Práce se zabývá návrhem a analýzou jedno třmenného závěsu s nenormalizovanými rozměry pro potrubí s označením DN 1400. Cílem bakalářské práce bylo ...
 • Modelování proudění dvou plynů 

  Strouhal, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá interakcí dvou plynů o rozdílné teplotě a složení uvnitř zplyňovací komory ZKG. První část práce je věnována biomase jakožto obnovitelnému zdroji energie. Uvedena je definice biomasy, její ...
 • Vzorové příklady v prostředí ARMmbed 

  Maraczek, Patrik
  Bakalářská práce obsahuje základní informace pro práci s mikrokontrolérem v prostředí ARMmbed. V práci je popsán mikrokontrolér, periferie čipu a práce obsahuje návod na obsluhu prostředí ARMmbed. Vše je následně ukázáno ...
 • Návrh a realizace detekce a sledování značky pro účel řízení semiautonomního konvoje 

  Kaura, Patrik
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis a realizaci detekčního a sledovacího systému pasivního prvku pro účely řízení semiautonomního konvoje. První polovina práce se věnuje shrnutí některých řešení konvojů, použitých ...
 • Návrh a realizace systému automatické kontroly připravků pro tvářecí stroj 

  Bartozel, Zdeněk
  Práce se zabývá možnostmi předcházení vzniku poruch krimpovacího stroje, které jsou způsobeny operátorem. První část práce popisuje několik návrhů řešení a druhá část prezentuje zvolené zvolené řešení a jeho realizaci.
 • Návrh simulačního modelu pohybu autonomního mobilního robotu v konvoji 

  Capovsky, Alexandr
  Práce se zabývá tvorbou simulačního modelu pro řízení autonomních vozidel v konvoji.
 • Raspberry Pi: programování v prostředí Matlab/Simulink 

  Holoubek, Tomáš
  Cílem této práce je seznámení s Raspberry Pi, instalace hardwarové podpory, základní popis prostředí a programování v Matlab/Simulink. Vytvoření demonstračních příkladů s využitím stereo mikrofonu, kamery a mikro servomotorů.
 • Aplikace neuronových sítí 

  Macůrek, Miloslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou neuronových sítí, a to konkrétně jejich historií, charakteristikou, základními typy neuronových sítí a učících algoritmů a analýzou jejich aplikačního nasazení, demonstrované na ...
 • Návrh a realizace modelu podvozku mobilního robotu pro framework ROS 

  Čepl, Miroslav
  Tato práce se zabývá problematikou pohybových modelů mobilních robotů. V první části je přiblížen framework ROS a simulátor STAGE. Druhá část navazuje rešerší možných podvozků a zkoumá vhodnost pro implementaci do frameworku ...
 • 3D laserový skener pro skenování malých tvarových objektů 

  Konečný, Tomáš
  Tato práce je zaměřená především na realizaci 3D skeneru, který využívá liniového laseru a webové kamery. Bude zde popsána kalibrace použité webové kamery, metoda pro získávání a rekonstrukci 3D dat a vytvořený program pro ...
 • Laboratorní úlohy v LOGO! Soft Comfort 

  Kalabusová, Kateřina
  Ve své bakalářské práci jsem se zabývala návrhem nových laboratorních úloh ve vývojovém prostředí Siemens LOGO! Soft Comfort pro předměty jako jsou Automatizace a Programovatelné automaty.
 • Nové laboratorní úlohy pro předmět "Programovatelné automaty" 

  Chaňo, Patrik
  Cílem této práce je návrh a realizace nových úloh do předmětu “Programovatelné automaty“, zaměřené na logický modul LOGO! firmy Siemens. První část obsahuje teoretický úvod o programu LogoSoft! Comfort a přehled všech ...
 • Sběrnice M-Bus v automatizaci budov 

  Sluka, Filip
  Práce se věnuje sběrnici M-Bus (Meter Bus), což je průmyslová sběrnice pro přenos údajů o spotřebě energií a stavových veličinách prostředí v systémech automatizace budov. Tento dokument popisuje princip přenosu signálu, ...

Zobrazit další