Poslední příspěvky

 • Řízení a monitorování klimatu ve skupinách terárií 

  Pavlišin, Tomáš
  Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť systém monitorovania a regulácie klimatu v skupinách terárií s využitím platformy Raspberry Pi a s následným priehľadným zobrazením cez webový server. Každá skupina terárií má ...
 • Ultrazvukový zobrazovací systém do USB 

  Kratochvíl, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí ultrazvukového zobrazovacího systému s USB rozhraním. Hlavním cílem je prostudování aktuálního využití A mód ultrazvukových přístrojů a metodiku jejich návrhů. V návaznosti ...
 • Diagnostika vysokonapěťových kondenzátorů pro kaskádní napěťový násobič 

  Baev, Dmitriy
  Cílem diplomové práce je nalezení vhodné metody měření částečných výbojů (PD) v dielektriku vysokonapěťových kondenzátorů. V teoretické části této diplomové práci je popsán mechanismus vzniku a škodlivým působením částečných ...
 • Zkratový výpočet a nastavení ochran generátorů vodní elektrárny Lipno I 

  Guliš, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou chránenia generátorov pri poruchách, skratmi a ich výpočtom podľa platnej normy ČSN EN 60909-0 ed.2. Praktická časť obsahuje výpočet minimálnych a maximálnych skratových prúdov ...
 • Měření koncentrací skleníkových plynů 

  Dohnal, Jan
  Tato magisterská práce se zabývá problematikou skleníkového efektu, jednotlivými plyny a metodami měření. Na skleníkový efekt je nahlíženo od jeho historického datování, přes změny v atmosféře její složení a reakce ...
 • Analýza průchodnosti terénem pomocí strojového chápání map 

  Pařík, David
  Diplomová práce se zabývá tvorbou počítačové aplikace, která může být použita pro převedení rastrové mapy do modelu. Aplikace využije tento model pro výpočet optimální trasy mezi dvěma lokacemi. Práce popisuje vývoj modulu ...
 • Systém pro optické měření otoku končetiny 

  Šeptun, Roman
  Tato práce se zabývá metodami měření otoků. V práci jsem navrhl hardwarové a softwarové řešeni přístroje pro rekonstrukci povrchu části končetiny. Práce má za cíl zhodnotit a diskutovat možnosti tohoto zařízení. Pro vytvořeni ...
 • Průzkum trhu výkonových polovodičových součástek 

  Gama, Richard
  V tejto práci rozoberiem niekoľko diskrétnych súčiastok a ich odlišnosti v štruktúre, statických a spínacích vlastnostiach ako aj odlišnosti v ich konštrukčných riešeniach a pri výrobnom procese. Po nich priblížim problematiku ...
 • Generování OFDM signálů pomocí generátoru libovolných průběhů LW410 

  Jagoš, Ľubomír
  Práca popisuje základné prvky OFDM modulátoru, venuje sa ich implementácií v prostredí Matlab, taktiež sa sústreďuje na použitie USRP softvérového rádia spolu s Matlabom a vytvorenie funkčného OFDM modulátoru. Pozornosť ...
 • Redukce šumu audionahrávek pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Talár, Ondřej
  Práce se zabývá možností použití hluboké rekurentní neuronové sítě typu Long Short-Term Memory pro robustní odšumování zarušeného signálu. LSTM je v současnosti velice lákavá architektura díky své vlastnosti pamatovat si ...
 • Metody analýzy vibračních signálů 

  Sivera, David
  Cílem práce je se zaměřit na jednotlivé metody analýzy vibračních signálů. Zaměření se na fyzikální podstatu a popis vzniku vibrací v elektrickém stroji. Popsání zdrojů vibrací od mechanických přes elektromagnetické až k ...
 • Vývoj MAC protokolu pro bezdrátové senzorové sítě 

  Michálek, Tomáš
  Práce se zaměřuje na úvod do problematiky bezdrátových senzorových sítí a přibližuje čtenáři jednotlivé aspekty při řešení problémů v těchto sítích. Práce se blíže zaměřuje na energetickou náročnost při komunikaci mezi ...
 • Způsoby zapalování jiskřišť 

  Pekárek, Dominik
  Práce se zabývá způsoby zapalování jiskřišť. Popisuje zapalování jiskřišť externí elektrodou, Rogowského elektrodou a lasery. Jsou zde probrány výhody i nevýhody jednotlivých způsobů. V poslední části práce je popsáno ...
 • Elektronické doklady 

  Mravec, Roman
  Diplomová práca sa venuje implementácii protokolu Diffie-Hellman na smart karte bežiacej na operačnom systéme MULTOS. Definuje smart karty a ich použitie. Výstupom práce sú dve aplikácie, jedna pre kartu a druhú pre klienta ...
 • Redukce šumu audionahrávek pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Talár, Ondřej
  Práce se zabývá možností použití hluboké rekurentní neuronové sítě typu Long Short-Term Memory pro robustní odšumování zarušeného signálu. LSTM je v současnosti velice lákavá architektura díky své vlastnosti pamatovat si ...
 • Sensor Based Motion Tracking and Recognition in Martial Arts Training 

  Agojo, Stephan
  In various martial arts, competitors are interested in quantifying and categorising techniques which are exercised during training. The implementation of embedded systems into training gear, especially a portable wireless ...
 • Diagnostika vysokonapěťových kondenzátorů pro kaskádní napěťový násobič 

  Baev, Dmitriy
  Cílem diplomové práce je nalezení vhodné metody měření částečných výbojů (Partial discharge, PD) vysokonapěťových kondenzátorů v dielektriku. V teoretické části této diplomové práci je popsán mechanismus vzniku částečných ...
 • Zkratový výpočet a nastavení ochran generátorů vodní elektrárny Lipno I 

  Guliš, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou chránenia generátorov pri poruchách, skratmi a ich výpočtom podľa platnej normy ČSN EN 60909-0 ed.2. Praktická časť obsahuje výpočet minimálnych a maximálnych skratových prúdov ...
 • Stejnosměrný výkonový zdroj 

  Kovář, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem stejnosměrného výkonového zdroje, který bude sloužit pro technologické procesy ve strojírenské výrobě. V práci je zahrnut návrh jednotlivých komponent zdroje včetně řídících obvodů. ...
 • Metody hlubokého učení pro zpracování obrazů 

  Křenek, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá metodami hlubokého učení pro rozpoznávání obrazů přes historii po vývoj moderních metod. Hlavní důraz je kladen na konvoluční neuronové sítě a na nich postavené modely určené pro klasifikaci, ...

Zobrazit další