• Vibrační generátor pro zkoušky elektroniky 

  Rozum, Stanislav
  Práce řeší návrh generátoru budícího signálu pro elektromagnetický vibrační generátor, přičemž parametry generovaného průběhu lze nastavovat v počítačové aplikaci. Spojení mezi generátorem a počítačem je založeno na síti ...
 • Příprava a charakterizace TiO2 nanotrubiček dekorovaných stříbrem pro biomedicínské účely 

  Bílek, Ondřej
  Tato diplomová práce shrnuje poznatky z oblastí syntézy, charakterizace a využití nanotrubiček z oxidu titaničitého a jeho kombinace s nanočásticemi stříbra pro biomedicínské účely. Součástí práce jsou i základní protokoly ...
 • Regulátor solárního ohřevu bazénu 

  Jablončík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem regulátoru solárního ohřevu bazénu. Základem bylo prostudovat dostupná řešení regulátorů solárního ohřevu bazénu, definovat požadavky, navrhnout koncept a blokové schéma vlastního termostatu. ...
 • Model třídicí linky v systému Tecnomatix Process Simulate 

  Prokop, Michal
  V této diplomová práci se zabývám vytvořením virtuálního modelu třídící linky v prostředí Tecnomatix Process Simulate. V diplomové práci zejména popisuji mimo robotické operace jako jsou: řízení dopravního pásu, generování ...
 • Aplikace lanového robota 

  Bulenínec, Martin
  Práca sa zaoberá úpravami lanového robota na manipulátor. Mechanické úpravy spočívajú najmä v pridaní akčného člena na pohybujúcu sa platformu s možnosťou prenášať objekty. Hlavná časť práce predstavuje návrh a implementáciu ...
 • Návrh převodníku DA s plně diferenčním výstupem v technologii CMOS 

  Mácha, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem osmibitového digitálně – analogového převodníku s plně diferenčním výstupem v technologii I3T25 firmy ON Semiconductor. Práce obsahuje popis základních zapojení a vlastností ...
 • Spolehlivost pájených spojů LED panelů 

  Šimon, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá vlivem integrálu teploty a použité pájky na kvalitu pájeného spoje. V teoretické části práce je řešena technologie pájení přetavením, problematika výběru pájecí pasty či kritéria pro nastavení ...
 • Systém pro zpracování dat z regulátoru HAWK firmy Honeywell 

  Dostál, Jiří
  Tato práce se zabývá vývojem programových komponent pro sběr sémanticky označených dat z regulátoru Hawk firmy Honeywell. Jsou popsány základní principy a možnosti vývoje v Niagara Frameworku, na kterém je řídicí systém ...
 • Návrh algoritmu pro anonymizaci ultrazvukových dat na úrovni snímku 

  Bugnerová, Pavla
  Práce se věnuje anonymizaci ultrazvukových dat ve formátu DICOM. Pro detekci textu v obraze je využito Haarovy vlnky z rodiny vlnek Daubechies k detekci hran v diagonálním směru. Digitalizace textu je realizována pomocí ...
 • Anténa pro RFID čtečku 

  Trubák, Jan
  Práce je zaměřena na návrh antény do konkrétní aplikace XY. Důraz je kladen na úzkou šířku svazku antény, která zajistí plnohodnotný zisk pouze pro tag umístěný přímo pod anténou. V práci je uváženo celkem 5 návrhů, které ...
 • Analýza neutronového pole laboratorního AmBe zdroje s využitím měřícího stendu 

  Jelínek, Martin
  Diplomová práce poskytuje ucelený přehled konvenčních neutronových zdrojů z pohledu reakcí, jimiž neutrony vznikají, výhod, nevýhod, vlastností, a možného použití. Ve vztahu k sestavě laboratorního neutronového zdroje a ...
 • Analýza využití funkce breaker/limiter u odběrných míst nízkého napětí 

  Procházková, Denisa
  Diplomová práce umožňuje nahlédnout do problematiky dálkového omezování a odpojování odběrných míst distribučních společností. Dálkově nebo lokálně odpojit nebo připojit odběrné místo umožňuje funkce breaker. K automatickému ...
 • Oslnění od svítidel s neuniformní vyzařovací plochou 

  Polián, Josef
  Umělé osvětlení je nedílnou součásti našeho každodenního života. V dnešní době tráví velké množství lidí v přítomnosti umělé osvětlovací soustavy prakticky celý svůj produktivní čas. To klade značné nároky na hodnocení ...
 • Stabilita napětí v NN sítích zatížených měniči s aktivní regulací na konstantní výstup 

  Čížek, Ondřej
  Tato práce obsahuje shrnutí problematiky napěťové stability sítě, které jsou zapříčiněny spotřebiči s konstantním výkonem na výstupu. Také obsahuje modely tohoto spotřebiče a výsledky simulací, které byly provedeny za ...
 • Koncept nabíjecí stanice s možností off-grid provozu pro elektrokola 

  Leitman, Valentín
  Táto diplomová práca pojednáva o nabíjacích staniciach pre elektrické bicykle napájaných obnoviteľnými zdrojmi elektrickej energie. Cieľom tejto práce je urobiť návrh hybridnej nabíjacej stanice pre elektrické bicykle, ...
 • Testování admitanční funkce indikátoru poruch 

  Musil, Milan
  Práce se zabývá návrhem, realizací a vyhodnocením testů pro indikátory poruchových stavů, se zaměřením na indikátory zemního spojení založených na admitančních principech. Tyto indikátory musí být schopny vyhodnocovat zemní ...
 • Vliv optických prvků na účinnost světlovodu 

  Nekvapil, Jan
  Tato práce řeší měření účinnosti světlovodů v laboratorních podmínkách při osvětlení takřka přímými světelnými paprsky. Dále se zabývá měřením spektrální odrazivosti odrazných materiálů dostupných na trhu v ČR. Cílem je ...
 • Audiopředzesilovač s přepínáním vstupů 

  Starčok, Tomáš
  Práca sa zaoberá návrhom audiopredzosilňovača s prepínaním vstupov. Popisuje všetky navrhnuté časti tohoto zariadenia. Vyberá a popisuje všetky použité komponenty. Popisuje celý postup návrhu elektroniky tohoto zariadenia. ...
 • Koncept rychlonabíjecí stanice pro elektromobily s akumulací 

  Miškovský, Ján
  Predmetom tejto práce je vytvorenie konceptu rýchlonabíjacej stanice s akumuláciou a využitím obnoviteľných zdrojov. V úvodnej časti diplomovej práce je popísaná normou stanovená špecifikácia nabíjania elektromobilu za ...
 • Řízení servopohonu tříosého rotačního stolku 

  Trizna, Lukáš
  Cieľom tejto diplomovej práce "Řízení servopohonu třiosého rotačního stolku" je navrhnúť riešenie pre riadenie dostupných servomotorov rotačného stola v reálnom čase na základe literárnej rešerše perspektívnych riešení a ...