• Odhad výkonnosti diskových polí s využitím prediktivní analytiky 

  Vlha, Matej
  Práca sa zaoberá problematikou diskových polí, kde je cieľom navrhnúť testovacie scenáre pre meranie výkonu diskového poľa a pomocou nástrojov prediktívnej analytiky natrénovať na nameranej sade dát model, ktorý bude ...
 • Řízení a monitorování klimatu ve skupinách terárií 

  Pavlišin, Tomáš
  Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť systém monitorovania a regulácie klimatu v skupinách terárií s využitím platformy Raspberry Pi a s následným priehľadným zobrazením cez webový server. Každá skupina terárií má ...
 • Studium změny vlastností perovskitovských fotovoltaických článků za dobu jejich života 

  Dvořák, Tomáš
  Práce pojednává o problematice perovskitových solárních článků. V úvodu se zabývá historií solárních článků, následně se věnuje jejich generacím, principu a také veličinám měřeným u fotovoltaických článků. V další části ...
 • Nízkošumové zesilovače pro pásmo 1-3 GHz 

  Klegová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nízkošumového zesilovače pro frekvenční pásmo 1 GHz - 3 GHz. V první části práce je stručný teoretický úvod, kde jsou popsány parametry a vlastnosti tranzistorů i obecných dvojbranů. ...
 • Výkonový zesilovač v pásmu L 

  Galajda, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem výkonového zesilovače pro pásmo L. Návrh zesilovače je nejprve podložen nutným teoretickým základem problematiky VF výkonových zesilovačů. Po prostudování dostupných koncepcí výkonových zesilovačů ...
 • Bezdrátová meteorologická stanice 

  Filka, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem bezdrátové meteostanice, jejíž úkolem je měření základních veličin uvnitř i mimo dům. Měřené veličiny jsou například teplota, atmosférický tlak, relativní vlhkost, rychlost a směr ...
 • Bezpečnostní hrozby internetu 

  Bolek, Daniel
  Diplomová práce se zabývá vývojem systému, který slouží jako podpůrný nástroj pro zkvalitnění prevence kyberšikany. Realizovaný systém poskytuje kontinuální sběr a vyhodnocování informací o tom, kolik času uživatelé tráví ...
 • Simulace optovláknových prvků pro senzoriku 

  Jakoubek, Petr
  Diplomová práce se zabývá popisem funkce nejčastěji používaných prvků na optické trase s důrazem na optické vláknové senzory. Nejprve jsou řešeny základy problematiky přenosu světla v optickém vlákně a druhy vláken, dále ...
 • Výkonový zesilovač pro pásmo 435MHz s vysokou účinností 

  Herceg, Erik
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom vysokofrekvenčných zosilňovačov v UHF pásme na frekvencii 435 MHz. Zosilňovače sú navrhnuté v rôznych triedach a vo výsledku je porovnávaná ich efektívnosť a ich výsledné vlastnosti. Ako ...
 • LTE-Advanced/WLAN testbed 

  Plaisner, Denis
  Táto práca sa zaoberá skúmaním a vyhodnocovaním komunikácie štandardov LTE-Advance a WiFi (IEEE 802.11n/ac). Pri jednotlivých štandardoch je preskúmaný chybový parameter EVM. Pre prácu s jednotlivými štandardmi je navrhnuté ...
 • Automatické rozměření vícesvodových EKG signálů 

  Veverka, Vojtěch
  Tato semestrální práce je zaměřena na automatické rozměření EKG signálu. V teoretické části práce je popsán vznik a možnosti snímání EKG signálu. Dále je nastudována problematika analýzy hlavních komponent, jejíž výstup ...
 • Automatická regulace napětí decentrálních zdrojů v síti vysokého napětí E.ON 

  Skoupý, Martin
  Obsahem této diplomové práce je úvod do problematiky regulace účiníku, jalového výkonu a napětí decentrálních zdrojů v distribuční síti vysokého napětí. Dále se práce zabývá způsoby a možnostmi regulace účiníku a jalového ...
 • Vliv integrálu teploty a času pájení na kvalitu pájeného spoje 

  Kučírek, Martin
  Diplomová práce v teoretické části rozebírá problematiku integrálu teploty a času (Q), jenž má významný podíl na kvalitě pájeného spoje. Praktická část popisuje návrh a postup výroby testovací desky s plošnými spoji pro ...
 • Rozpoznávání obrazů konvolučními neuronovými sítěmi - základní koncepty 

  Zapletal, Ondřej
  Tato práce se zabývá teoretickými principy konvolučních neuronových sítí. V rámci práce je studován vliv struktury konvoluční sítě na její trénování. V závěru práce je schrnuto porovnání dosažených výsledků navrhnutého ...
 • Pohon EC motoru malého výkonu 

  Štajner, David
  Cílem této diplomové práce je přiblížit čtenáři konstrukci a řízení EC motoru. Na základě znalostí realizovat model EC motoru se snímáním polohy pomocí Hallových senzorů v programu Matlab Simulink. Model se má svými ...
 • Modelování a řízení systému FytoScope 

  Stoklásek, Petr
  Práce se zabývá modelováním komory, která slouží k pěstování rostlin za definovaných podmínek. První část je věnována rešerši o termodynamice a problematice vlhkého vzduchu. V další části byl navržen model popisující komoru. ...
 • Sensor Based Motion Tracking and Recognition in Martial Arts Training 

  Agojo, Stephan
  In various martial arts, competitors are interested in quantifying and categorising techniques which are exercised during training. The implementation of embedded systems into training gear, especially a portable wireless ...
 • Nástroje pro diagnostiku integrity souborového systému v OS Linux 

  Vladyka, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a implementace nástroje pro detekci a opravu chyb na souborovém systému UDF pro GNU/Linux.
 • Snímač kondenzované vlhkosti 

  Krejčí, Jakub
  Tato diplomová práce pojednává o problematice měření kondenzované vlhkosti ve stavebních konstrukcí pomocí měření vlhkosti pórovitého materiálu. Byl proveden průzkum trhu dostupných snímačů, byly vytvořeny snímače vlastní ...
 • Klasifikace vozidel na základě odezvy indukčních senzorů 

  Halachkin, Aliaksei
  Táto práce se věnuje klasifikaci vozidel na základě odezvy indukčních senzorů. Během práci byla vytvořená anotovaná databáze vozidel obsahující vice něž 11000 tisíc záznamů z indukčních senzorů. Byli vyzkoušený různé ...