Now showing items 1-2 of 2

  • Audiopředzesilovač s přepínáním vstupů 

    Starčok, Tomáš
    Práca sa zaoberá návrhom audiopredzosilňovača s prepínaním vstupov. Popisuje všetky navrhnuté časti tohoto zariadenia. Vyberá a popisuje všetky použité komponenty. Popisuje celý postup návrhu elektroniky tohoto zariadenia. ...
  • Průzkum trhu výkonových polovodičových součástek 

    Gama, Richard
    V tejto práci rozoberiem niekoľko diskrétnych súčiastok a ich odlišnosti v štruktúre, statických a spínacích vlastnostiach ako aj odlišnosti v ich konštrukčných riešeniach a pri výrobnom procese. Po nich priblížim problematiku ...