Now showing items 1-2 of 2

  • Datalogger pro stavební konstrukce 

    Štábl, Martin
    Tato práce se zabývá návrhem a realizací jednoúčelového autonomního zařízení pro sběr dat. V práci jsou uvedeny postupy, kterými se k návrhu přistupuje. Výběr senzorů vyhovujících úloze, pro kterou je určen. Pohled na ...
  • Systém pro měření teploty, tlaku a vlhkosti ve výrobní hale 

    Kudera, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem celkové koncepce distribuovaného systému pro měření teploty, tlaku a vlhkosti, přičemž systém je přizpůsoben pro potřeby výrobní haly přístrojových transformátorů a senzorů společnosti ...