Now showing items 1-1 of 1

  • Určení rozložení teploty oblouku v reálném jističi 

    Pěček, Dominik
    Diplomová práce se zabývá určením rozložení teploty oblouku v reálném jističi. Tato problematika je řešena formou analýzy naměřených emisních spekter ve zvolených bodech jističe. Byla provedena prvková analýza jednotlivých ...