Now showing items 1-1 of 1

  • Generátor paketů na platformě FPGA 

    Bari, Lukáš
    Práca sa zaoberá teóriou a návrhom generátora sieťového provozu na platforme FPGA. Pre popis je použitý programovací jazyk VHDL. Práca zahrňuje zoznámenie sa s vývojovými postupmi a návrhovými prostriedkami potrebnými pre ...