Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh a realizace mobilní fotovoltaické elektrárny 

  Lednický, Ján
  Táto diplomová práca s názvom Návrh a realizácia mobilnej fotovoltaickej elektrárne je rozdelená do dvoch častí. V prvej, teoretickej časti sa dozvedáme o stave zastúpenia obnoviteľných zdrojov v elektroenergetike, o skladbe ...
 • Oslnění od svítidel s neuniformní vyzařovací plochou 

  Polián, Josef
  Umělé osvětlení je nedílnou součásti našeho každodenního života. V dnešní době tráví velké množství lidí v přítomnosti umělé osvětlovací soustavy prakticky celý svůj produktivní čas. To klade značné nároky na hodnocení ...
 • Solární koncentrátorový systém s automatickým natáčením 

  Žák, Martin
  Diplomová práce se zabývá současnými technologiemi využití sluneční energie, zejména solárními koncentrátory, a možnostmi aplikace systémů pro sledování polohy slunce za účelem maximalizace energetického zisku těchto ...
 • Teplotní vlastnosti automobilových světelných zdrojů 

  Halbich, Adam
  ABSTRAKT Cílem práce bylo zpracovat teoretický základ potřebný pro lepší pochopení problematiky teplotních simulací, provést konkrétní simulaci a její odladění podle měření na skutečném zdroji. Pozornost byla věnována ...
 • Využití akumulačních kapacit elektromobilu pro další aplikace 

  Hrbáč, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá elektromobilitou a možnostmi využití jejich uložené energie. Jsou zde popsány současné technologie akumulátorů, stejně jako představeny komerční řešení dané problematiky. V rámci práce je ...