Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení barevného grafického LED displeje pomocí FPGA 

    Dolejší, Miloš
    Tato diplomová práce se věnuje řízení barevného grafického LED displeje pomocí FPGA. V teoretické části byly popsány vlastnosti použitého FPGA, zdroj dat a princip řízení RGB LED displeje. V první polovině teoretické části ...