Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznávání obrazů pro ovládání robotické ruky 

    Labudová, Kristýna
    Tato práce se zabývá zpracováním snímků displeje embedded zařízení a jejich klasifikací. Je zde rozebrána problematika odstranění šumu moaré prostřednictvím filtrace ve spektru a normalizace obrazu pro další analýzu. Pro ...