Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování Lithium Iontových akumulátorů pomocí ECM 

    Langer, Lukáš
    Tato práce se se zabývá modelováním a simulováním Li-Iontových akumulátorů v programu ANSYS Fluent. Jsou zde rozebrány různé druhy simulování s hlavním zaměřením na metodu pomocí náhradního obvodu ECM. Práce se zabývá také ...