Now showing items 1-2 of 2

  • Nástroje pro tvorbu multiplatformních aplikací 

    Smíšek, Martin
    Cílem práce je rozbor prostředí Xamarin.Forms a implementace aplikace na něm založené. Pro vývoj bylo použito vývojového prostředí Visual Studio. Byly použity externí knihovny Skia.Sharp, Prism, Acr.UserDialogs, sqlite-net-pcl ...
  • Návrh a realizace wattmetru s komunikací v síti IoT 

    Zagrapan, Ivan
    Táto práca sa zaoberá navrhnutím a realizáciou funkčného prototypu IoT Wattmetra s možnosťou spínania záťaže. Zariadenie je možné bezdrôtovo ovládať s možnosťou odčítať namerané hodnoty. K dosiahnutiu tohto cieľa využívam ...