Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a realizace mobilní fotovoltaické elektrárny 

    Lednický, Ján
    Táto diplomová práca s názvom Návrh a realizácia mobilnej fotovoltaickej elektrárne je rozdelená do dvoch častí. V prvej, teoretickej časti sa dozvedáme o stave zastúpenia obnoviteľných zdrojov v elektroenergetike, o skladbe ...