Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace standardu ISA95 na destilační koloně 

    Lesák, Michal
    Předložená Diplomová práce se věnuje návrhu a realizaci implementace standardu ISA-95 na model destilační kolony. Diplomová práce se skládá ze dvou části, a to z části teoretické a části empirické. V teoretické části jsou ...