Now showing items 1-1 of 1

  • Celogenomové zarovnání pomocí suffixových stromů 

    Klouba, Lukáš
    Cílem této práce je vytvořit algoritmus, který pomocí sufixových konstrukcí umožní zarovnání genomu dvou organismů, a implementovat jej do programového prostředí jazyka R. Práce se věnuje popisu konstrukce sufixových ...