Now showing items 1-1 of 1

  • Vzájemné působení záporných elektrod a iontových kapalin 

    Mahdalová, Kateřina
    Tato práce se zabývá elektrolyty a iontovými kapalinami pro Li-ion akumulátory. Sleduje vzájemné působení vybraných elektrolytů a iontových kapalin na elektrody. V teoretické části práce je pozornost soustředěná na popis ...