Now showing items 1-1 of 1

  • Zvýšení bezpečnosti vnějšího perimetru 

    Janoušek, Jiří
    Tato práce se zabývá problematikou zvýšení bezpečnosti vnějšího perimetru. V teoretické části jsou popsány parametry prostorů se zvýšenými bezpečnostními riziky, pro tyto prostory jsou stanovena rizika ohrožení a opatření ...