Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení zemnících soustav VN/NN sítí 

    Sítař, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření zemnících soustav VN/NN sítí, které v praxi představují především zemnící soustavy distribučních trafostanic a stožárů s úsekovými odpínači. Zkoumá problematiku a zásady ...