Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh infrastruktury ICS pro průmyslový podnik 

    Sidor, Peter
    Táto práca sa zaoberá problematikou priemyselnej komunikácie, ktorú je nutné brať do úvahy pred konečným návrhom priemyselnej infraštruktúry a celkovému návrhu sieťovej infraštruktúry pre konkrétny objekt. V prvej časti ...