Now showing items 1-1 of 1

  • Thread Smart Home Model 

    Sieklik, Ivan
    Diplomová práca sa zaoberá problematikou inteligentných budov a v nich využívaných komunikačných a automatizačných techník. Jej súčasťou je analýza a popis najčastejšie využívaných komunikačných protokolov, vzájomné ...