Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv hloubkové mozkové stimulace na konektivitu lidského mozku 

    Horváthová, Ľubica
    Hĺbková mozgová stimulácia (DBS) predstavuje účinnú liečbu pre pacientov s Parkinsonovou chorobou (PD) alebo farmakorezistentnou epilepsiou. Avšak mechanizmy, ktorými znižuje počet záchvatov a zlepšuje pohyb, zostávajú ...