Now showing items 1-1 of 1

  • Simulace SDN sítě 

    Vrablic, Pavol
    Hlavným cieľom tejto práce je oboznámiť sa s technológiou softvérovo definovaných sietí a naučiť sa používať niektoré z nástrojov merania a simulovania týchto sietí.