Now showing items 1-2 of 2

  • Anténa a nízkošumový zesilovač pro pásmo L 

    Kučera, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá systémem pro příjem meteorologických snímků z družic umístěných na nízkých oběžných drahách. Dále poskytuje základní informace o družicích NOAA, METOP a FY. Součástí je také odvození rovnic, ...
  • Konvertor pro příjem digitálních družicových snímků v pásmu L 

    Bürger, David
    Down konvertor je směšovač, který má tři porty. Dva porty jsou vstupní a jeden port výstupní. Na jeden vstupní port je připojen signál, který vysílá meteorologická družice o frekvenci 1,7 GHz tato frekvence spadá do L–pásma ...