Now showing items 1-1 of 1

  • Nízkošumové zesilovače pro pásmo 1-3 GHz 

    Klegová, Hana
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem nízkošumového zesilovače pro frekvenční pásmo 1 GHz - 3 GHz. V první části práce je stručný teoretický úvod, kde jsou popsány parametry a vlastnosti tranzistorů i obecných dvojbranů. ...