Now showing items 1-1 of 1

  • Diferenční kmitočtové filtry neceločíselného řádu 

    Zapletal, Miroslav
    Diplomová práce se zabývá diferenčními a nediferenčními neceločíselnými kmitočtovými filtry za použití aktivních součástek. Je tu popsán návrh neceločíselných diferenčních filtrů z neceločíselných nediferenčních filtrů. ...