Now showing items 1-1 of 1

  • Výkonový zesilovač v pásmu L 

    Galajda, Jan
    Tato práce se zabývá návrhem výkonového zesilovače pro pásmo L. Návrh zesilovače je nejprve podložen nutným teoretickým základem problematiky VF výkonových zesilovačů. Po prostudování dostupných koncepcí výkonových zesilovačů ...