Show simple item record

Development of Business Activities of Company on the Market of Home Automation and Regulation

dc.contributor.advisorZich, Robertsk
dc.contributor.authorSvobodová, Sárask
dc.date.accessioned2020-06-20T22:57:35Z
dc.date.available2020-06-21cs
dc.date.available2020-06-20T22:57:35Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationSVOBODOVÁ, S. Rozvoj obchodních aktivit podniku na trhu domácí automatizace a regulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103470cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189432
dc.description.abstractV bakalárskej práci sa zaoberám návrhmi na rozvoj obchodných aktivít českej spoločnosti Faster CZ spol. s r.o., ktorá pôsobí na globálnom trhu domácej automatizácie a regulácie. Predmetom podnikania je výroba a predaj riadiacich jednotiek. Návrhy sú zamerané na opatrenia smerujúce k posilneniu marketingových činností, rozvoju značky a zlepšeniu zákazníckych vzťahov na trhu B2C. Na základe uskutočnených analýz vymedzím pozíciu podniku na trhu, definujem potenciál pre rozvoj podniku na zvolenom trhu a navrhnem konkrétne činnosti smerujúce k rozvoju obchodných aktivít.sk
dc.description.abstractIn the Bachelor’s thesis, I deal with assessment and sugestion on expanding business aktivity of Czech Republic based company Faster CZ,spol.s r.oo, that is producing to the Home automation and Regulation global market. The scope of business is production and resale of control units. The sugestions aim on reinforcing the marketing activities, brand development and improvement of customer relationships on the B2C market. Based on the analysis, I define the position of the company on the market as well as the potential for future development in the framework of certain market and then I define specific activities pointing to improve the business activities.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectObchodsk
dc.subjectobchodné aktivitysk
dc.subjecttrhsk
dc.subjectsegmentácia trhusk
dc.subjectmarketingový mixsk
dc.subjectSee-Think-Do-Care konceptsk
dc.subjectpropagačný kanálsk
dc.subjectCommerceen
dc.subjectbusiness activitiesen
dc.subjectmarketen
dc.subjectmarket segmentationen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectSee-Think-Do-Care concepten
dc.subjectpromotional channelen
dc.titleRozvoj obchodních aktivit podniku na trhu domácí automatizace a regulacesk
dc.title.alternativeDevelopment of Business Activities of Company on the Market of Home Automation and Regulationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-21cs
dcterms.modified2017-06-22-13:27:33cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid103470en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.21 00:57:35en
sync.item.modts2020.06.21 00:12:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠkorpík, Adamsk
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího: odpovězeno otázka oponenta: odpovězeno dr. Dydowicz: Navrhujete zlepšení webu, co to přinese společnosti? odpovězeno doc. Sedláček: Pracujete v dané společnosti? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record