Show simple item record

Video games, books and film adaptations and their impact on gaming community

dc.contributor.advisorŠedrlová, Magdalenaen
dc.contributor.authorPřichystal, Janen
dc.date.accessioned2019-04-04T05:32:10Z
dc.date.available2019-04-04T05:32:10Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPŘICHYSTAL, J. Videohry, literární předlohy a filmové adaptace a jejich vliv na hráčskou komunitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102107cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68074
dc.description.abstractCílem této práce je popsat postupy používané při převádění knihy do podoby videohry, hlavní aspekty tohoto procesu, změny v daných médiích, které při tomto procesu probíhají a popsat spojení vznikající mezi videohrami, literaturou a filmy. Nastíní také některé z nových technologií používaných při vývoji videoher. Hlavní témata této práce budou demonstrována na sérii knih, seriálu a populárním RPG Zaklínač, původně vytvořené polským spisovatelem Andrzejem Sapkowským. V porovnání s těmito populárními slovanskými příběhy budou dalšími příklady především e-sport hry a také mnoho dalších her jiných žánrů. Nicméně to není jediné téma popisované v této práci. Zaměřuje se také na vliv vztahů mezi knihami, filmy a videohrami na společnost, nebo přesněji, na herní komunitu. Tento vliv můžeme pozorovat v mnoha oblastech, např. subkulturách fanoušků (fandom), kostýmových hrách (cosplay) a profesionálním hraní videoher (e-sporty). Tvrzení, která publikuji v této části bakalářské práce, budou také podloženy mým vlastním výzkumem provedeným za pomoci Google Formulářů na vzorku hráčů videoher z Facebookové stránky Hráči 2.0.en
dc.description.abstractThis thesis aims at describing techniques used in the process of making a book into a video game, main aspects of such a transition, changes in different media that occur during this process and describing the relations between video games, literature and movies. It also comments on some of the recent technologies used in the process of developing a video game. Main topics of this thesis will be demonstrated on the series of books, TV show and popular RPG The Witcher, originally created by Polish author Andrzej Sapkowski. In rather contrasting comparison with these popular Slavic tales, the other examples will be mostly e-sport games and also a variety of other games of different genres. However, this is not the only topic described in this thesis. It also aims at the impact of the relationship between books, movies and games on the society – or more precisely – the gaming community. The impact can be seen in many fields – e.g. subcultures composed of fans (fandom), costume play (cosplay), and professional gaming (e-sports). The statements concerning this part of the bachelor thesis will be also supported by my own research conducted using Google Forms, with a sample of video game players from a Facebook site Hráči 2.0.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVideohryen
dc.subjectfilmové adaptaceen
dc.subjectAndrzej Sapkowskien
dc.subjectZaklínačen
dc.subjectherní komunitaen
dc.subjecte-sportyen
dc.subjectsubkultura fanouškůen
dc.subjectVideo gamescs
dc.subjectmovie adaptationscs
dc.subjectAndrzej Sapkowskics
dc.subjectThe Witchercs
dc.subjectgaming communitycs
dc.subjecte-sportscs
dc.subjectfan subculturecs
dc.titleVideohry, literární předlohy a filmové adaptace a jejich vliv na hráčskou komunituen
dc.title.alternativeVideo games, books and film adaptations and their impact on gaming communitycs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-21-16:22:02cs
thesis.disciplineAngličtina v elektrotechnice a informaticecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazykůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid102107en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:20:22en
sync.item.modts2020.03.31 22:50:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHaupt, Jaromíren
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Bc. Dagmar Šťastná (místopředseda) Mgr. Pavel Sedláček (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (člen) Mgr. Magdalena Šedrlová (člen) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svou BP a zodpověděl celou řadu otázek velmi kvalitní angličtinou a vylepšil navrhovanou známku E o jeden stupeň.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAngličtina v elektrotechnice a informaticecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record