Show simple item record

Simulation of cryptographic algorithms using FPGA

dc.contributor.advisorSmékal, Davidsk
dc.contributor.authorNémeth, Františeksk
dc.date.accessioned2018-10-21T17:37:18Z
dc.date.available2018-10-21T17:37:18Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationNÉMETH, F. Simulace šifrovacích algoritmů pomocí FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other98999cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68217
dc.description.abstractBakalárska práca sa zaoberá so šifrovacím štandardom AES a následným návrhom šifrovacej a dešifrovacej komponenty vybratých operačných módoch v jazyku VHDL. V teoretickej časti práce je podrobnejšie rozoberatý fungovanie šifry a jednotlivých operačných módov. Teoretická časť ešte zahrňuje doseba stručný popis programovacieho jazyku VHDL, FPGA kariet a frameworku NetCOPE. Výstupom praktickej časti je stvorení návrh vo vývojovom prostredí Vivado od firmy Xilinx. Naprogramované sú šifrovacie a dešifrovacie komponenty pre operačné módy ECB, CBC, CTR, CFB. Výsledné simulácie a syntézne výsledky sú shrnuté v tabuľkách.sk
dc.description.abstractBachelor thesis is dealing with a cipher standard AES and with a design of encryption and decryption components for AES in special modes of operation. Programming language is VHDL. In theoretical part of thesis is a further descriptions of AES and behaviour of block cipher operation modes. Furthermore the brief description of VHDL, FPGA and NetCOPE framework is a piece of theoretical part as well. The practical part contains designs which are made in developing environment Vivado from Xilinx. Programmed modes of operation are ECB, CBC, CTR and CFB. Simulation outputs and synthesis results are summerized in tables.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKryptográfiask
dc.subjectšifrask
dc.subjectšifrovaniesk
dc.subjectdešifrovaniesk
dc.subjectšifrovací kľúčsk
dc.subjectsymetrická kryptográfiask
dc.subjectblokové šifrysk
dc.subjectAESsk
dc.subjectoperačný módsk
dc.subjectECBsk
dc.subjectCBCsk
dc.subjectCFBsk
dc.subjectCTRsk
dc.subjectGCMsk
dc.subjectkryptogramsk
dc.subjectxorovaniesk
dc.subjectbitsk
dc.subjectbajtsk
dc.subjectinicializačný vektorsk
dc.subjectGaloisové polesk
dc.subjectSubstitucia bajtovsk
dc.subjectRotácia riadkovsk
dc.subjectZmiešanie stĺpcovsk
dc.subjectPridanie iteračného kľučask
dc.subjectstavovsk
dc.subjectSBOXsk
dc.subjectrotáciask
dc.subjectiteračný kľúčsk
dc.subjectInverzná Substitúcia bajtovsk
dc.subjectInverzná Rotácia riadkovsk
dc.subjectInverzné Zmiešanie stĺpcovsk
dc.subjectVHDLsk
dc.subjectXilinxsk
dc.subjectFPGA kartysk
dc.subjectkomponentsk
dc.subjectCOMBO-80Gsk
dc.subjectNetCOPEsk
dc.subjectgenericsk
dc.subjectbuffersk
dc.subjectFIFO buffersk
dc.subjectInverse SBOXsk
dc.subjectpomocný registersk
dc.subjectVivadosk
dc.subjectsimuláciask
dc.subjectrozhraniesk
dc.subjectportsk
dc.subjectsyntézask
dc.subjectCryptographyen
dc.subjectcipheren
dc.subjectencryptionen
dc.subjectdecryptionen
dc.subjectcipher keyen
dc.subjectsymetric cryptographyen
dc.subjectblock cipheren
dc.subjectAESen
dc.subjectmodes of operationen
dc.subjectECBen
dc.subjectCBCen
dc.subjectCFBen
dc.subjectCTRen
dc.subjectGCMen
dc.subjectcryptogramen
dc.subjectxoren
dc.subjectbiten
dc.subjectbyteen
dc.subjectinitialization vectoren
dc.subjectGalois Fielden
dc.subjectSubstitute bytesen
dc.subjectShift rowsen
dc.subjectMix columnsen
dc.subjectAdd Round Keyen
dc.subjectstateen
dc.subjectSBOXen
dc.subjectrotateen
dc.subjectiteration keyen
dc.subjectInverse Substitute bytesen
dc.subjectInverseen
dc.subjectShift rowsen
dc.subjectInverse Mix columnsen
dc.subjectVHDLen
dc.subjectXilinxen
dc.subjectFPGA boarden
dc.subjectcomponenten
dc.subjectCOMBO-80Gen
dc.subjectNetCOPEen
dc.subjectgenericen
dc.subjectbufferen
dc.subjectVivadoen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectinterfaceen
dc.subjectporten
dc.subjectsyntesisen
dc.titleSimulace šifrovacích algoritmů pomocí FPGAsk
dc.title.alternativeSimulation of cryptographic algorithms using FPGAen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-20-07:26:49cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid98999en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:01:53en
sync.item.modts2019.05.18 02:19:33en
dc.contributor.refereeMašek, Jansk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record