Show simple item record

Energy self-sufficiency of small sewage treatment plant

dc.contributor.advisorPtáček, Michalcs
dc.contributor.authorLeksa, Františekcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:26:43Z
dc.date.available2019-05-17T14:26:43Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationLEKSA, F. Energetická soběstačnost malé čistírny odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other99023cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68240
dc.description.abstractPráce uvádí základní informace z oblasti malých čistíren odpadních vod. Dále se zabývá teoretickým popisem problematiky slunečního záření a přináší popis tvorby modelu fotovoltaického článku a vybraného druhu baterie. Na základě získaných teoretických poznatků je následně navržen model systému představující spolupráci čistírny odpadních vod s dalšími energetickými zdroji. Model je vytvořen v programu PSCAD a jeho funkčnost je ověřena na několika provozních scénářích. V návaznosti na to práce hodnotí dosažené výsledky jednotlivých provozních scénářů demonstrující různé energetické požadavky na systém jako celek.cs
dc.description.abstractThe thesis presents basic information from the area of small wastewater treatment plants. It also deals with the theoretical description of the solar radiation issue and describes the modeling of the photovoltaic cell and the selected type of battery. On the basis of the theoretical knowledge obtained, a model of the system representing the cooperation of the wastewater treatment plant with other energy sources is proposed. The model is created in PSCAD system and its function is verified in several operating scenarios. Depending on this, the work evaluates the achievements of individual operating scenarios that demonstrate different energy requirements for the system as a whole.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectčistírna odpadních vodcs
dc.subjectodpadní vodycs
dc.subjectfotovoltaický panelcs
dc.subjectsluneční zářenícs
dc.subjectbateriecs
dc.subjectPSCADcs
dc.subjectwastewater treatment planten
dc.subjectwaste wateren
dc.subjectphotovoltaic panelen
dc.subjectsolar radiationen
dc.subjectbatteryen
dc.subjectPSCADen
dc.titleEnergetická soběstačnost malé čistírny odpadních vodcs
dc.title.alternativeEnergy self-sufficiency of small sewage treatment planten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-21-07:28:31cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid99023en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:13:47en
sync.item.modts2020.03.31 06:59:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePěcha, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. František Vybíralík, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval bakalářskou práci na téma Energetická soběstačnost malé čistírny odpadních vod. Následně odpověděl na otázky uvedené v oponentním posudku bakalářské práce. V následné rozpravě se doc. Baxant dotazoval na využití dané ČOV a její údržbu. Student dotazy zodpověděl. Následovala diskuse na provozní stavy ČOV, student pohotově reagoval a na položené otázky průběžně odpovídal. Doc. Mastný se dotázal na použitý typ baterie a uvažované cyklování. Student uvedl cyklování olověné baterie s uvažováním úplného vybití, přičemž neuvažoval vliv životnosti.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record