Show simple item record

Development of laboratory samples for wireless transmission of electric power based on the magnetic induction

dc.contributor.advisorKrbal, Michalcs
dc.contributor.authorKopečný, Davidcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:26:43Z
dc.date.available2019-05-17T14:26:43Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKOPEČNÝ, D. Tvorba laboratorních přípravků pro bezdrátový přenos elektrické energie založený na magnetické indukci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other98238cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68241
dc.description.abstractCílem práce je seskupit informace o bezdrátovém přenosu pomocí magnetické indukce a o současných řešeních bezdrátových aplikací v praxi. Práce obsahuje teoretický základ a informace o současném stavu bezdrátových napájecích aplikací. Najdeme zde fyzikální princip a návrh možného technického řešení bezdrátového systému. V práci jsou uvedeny informace z některých legislativních a hygienických předpisů. Druhým cílem je návrh laboratorního zařízení na základě získaných informací a jeho realizace pro účely výuky a měření. V této části byla zvolena topologie obvodu a parametry rezonančních obvodů. Byl vyroben přípravek sestávající z budiče, primárního obvodu, sekundárního obvodu a modulu pro měření. Třetím cílem je provedení měření na tomto přípravku. A vyhodnocení charakteristik z pohledu účinnosti. Naměřena byla data, která byla zpracována do charakteristik. Byla měřena účinnosti přenosu v závislosti na vzdálenosti a použité zátěži. Současně byla sledována pracovní frekvence přípravku. Dále bylo provedeno měření na dalším laboroatorním přípravku, kde bylo dosaženo účinnosti více než 51 %. Práce je členěna do 4 hlavních kapitol, které tématicky můžeme pojmenovat: informace, teorie, návrh a měření. V prvních dvou kapitolách je řešena teorie a popis technologií již aplikovaných systémů především z dopravy. V následujících dvou kapitolách je obsažen popis návrhu přípravku a samotné měření účinností.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to collect the information about wireless transmission by using magnetic induction and about the current solutions of wireless applications in practice. The thesis includes theoretical basis and information about the current state of wireless power applications. This thesis is also focused on physical principle and draft of possible technical solution. On top of that, it also contains the information from some legislative and hygienic regulations. The second aim is draft of laboratory equipment on the base of gained information and its implementation for purpose of teaching and measuring. For this part was chosen topology of circuit and the specifications of resonance circuits. It resulted in producing a preparation, which consists of the exciter, primary circuit, secondary circuit and a module for measuring. The third aim is to take a measurement on this product and evaluation of characteristic from point of view of efficiency. Measured data were integrated into characteristics. The efficiency of transfer was measured depending on distance and used load. At the same time was also observed work frequency of product. Furthemore, another laboratory product was measured, in which was reached the efficiency more than 51%. The thesis is divided into four main chapters, which can be thematically named as follows: the information, the theory, the draft and the measurement. The first two chapters deal with the theory and characterization of technologies of already applied systems mainly from transport. The following two chapters contain the description of proposal of the product and the very measuring of the efficiency.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmagnetická indukcecs
dc.subjectbezdrátový přenoscs
dc.subjectbezdrátové nabíjenícs
dc.subjectcívkacs
dc.subjectúčinnost přenosucs
dc.subjectZVScs
dc.subjectimpedanční přizpůsobenícs
dc.subjectrezonanční frekvencecs
dc.subjectmagnetic inductionen
dc.subjectwireless transmissionen
dc.subjectwireless chargingen
dc.subjectcoilen
dc.subjectTransmission efficiencyen
dc.subjectZVSen
dc.subjectimpedance matchingen
dc.subjectresonant frequencyen
dc.titleTvorba laboratorních přípravků pro bezdrátový přenos elektrické energie založený na magnetické indukcics
dc.title.alternativeDevelopment of laboratory samples for wireless transmission of electric power based on the magnetic inductionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-21-07:28:31cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid98238en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:20:44en
sync.item.modts2020.04.01 00:51:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠtěpánek, Jaroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. František Vybíralík, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval bakalářskou práci na téma Tvorba laboratorních přípravků pro bezdrátový přenos elektrické energie založený na magnetické indukci. Student odpověděl na otázky oponenta bakalářské práce uvedené v posudku. V následné rozpravě se doktor Krbal zeptal na použité kondenzátory v sekundární části obvodu a jejich účel. Student vysvětlil uvedené zapojení a zvolené komponenty. Doktor Ptáček se dotazoval na obyklou účinnost uvedených zařízení. Student uvedl účinnost, které chtěl dosáhnout a odůvodnil hodnotu provedenou rešerší. Doc. Baxant se dále dotazoval na související legislativní omezení s ohledem na zdravotní aspekty použité technologie. Student otázku zodpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record