Show simple item record

Street Lighting Control

dc.contributor.advisorŠtěpánek, Jaroslavcs
dc.contributor.authorKořenek, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:26:45Z
dc.date.available2019-05-17T14:26:45Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKOŘENEK, J. Regulace veřejného osvětlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102526cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68260
dc.description.abstractTato bakalářská práce se v teoretické části zabývá obecně vznikem světla, jeho vlastnostmi a světelně technickými veličinami. Také jsou zde charakterizovány v praxi nejčastěji používané světelné zdroje při regulaci veřejného osvětlení. Dále jsou zde popsány základy veřejného osvětlení, typy regulací a v současné době používané systémy regulace. Další část této práce je zaměřena na praktickou regulaci různých typů světelných zdrojů a sledování jejich několika parametrů jako jsou světelný tok, výkon, účinnost nebo teplota chromatičnosti, při snižování napájecího napětí. Jedná se o vysokotlaké sodíkové výbojky, halogenidovou výbojku, zářivku a vysokotlakou rtuťovou výbojku. Výstupem z každého měření jsou křížové charakteristiky, kde lze procentuálně sledovat chování parametrů světelných zdrojů při snižovaní napájecího napětí. Následnou částí je regulace veřejného osvětlení přímo v praxi, v obci Bezděkov nedaleko Havlíčkova Brodu, kde byl zapojen stmívač. Na ulici se vytvořila síť bodů podle normy. Luxmetrem byly v těchto bodech změřeny hodnoty intenzity osvětlení pro napětí 230 V a poté i pro zregulované hodnoty napětí, a to 210 V a 190 V. Poté byly zpracovány a byly z nich určeny průměrná a minimální hodnota intenzity osvětlení, které byly porovnány s normou.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals in a theoretical part with the origin of the light, his features and lighttechnical quantities. There are also characterized light sources, which are currently most used to control street lighting. There are further described basics of the street light and currently most used ways of street lighting control. Further part of this thesis is focused on practical control of different types of light sources and monitoring their parameters, such as luminous flux, power, efficiency or correlated colour temperature during voltage reduction. These light sources are high pressure sodium lamps, halogenid lamp, fluorescent lamp and high pressure mercury lamp. Main conclusion from measurements are several cross characteristics, where is possible to monitor behavior of the parameters during voltage reduction. The last part concerned about practical street lighting control in Bezděkov, which is a village located near Havlíčkův Brod. There was connected the dimmer. On the street was created net of points according to the standard. In these points were measured illuminance for voltage 230 V and then for lower voltages 210 V and 190 V. These values were processed and average and minimum value was compared with the value defined in the standard.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsvětelný zdrojcs
dc.subjectregulacecs
dc.subjectstmívačcs
dc.subjectveřejné osvětlenícs
dc.subjectintenzita osvětlenícs
dc.subjectkřížová charakteristikacs
dc.subjectvysokotlaká sodíková výbojkacs
dc.subjectzářivkacs
dc.subjectrtuťová vysokotlaká výbojkacs
dc.subjecthalogenidová výbojkacs
dc.subjectlight sourceen
dc.subjectcontrolen
dc.subjectdimmeren
dc.subjectstreet lightingen
dc.subjectilluminanceen
dc.subjectcross characteristicsen
dc.subjecthigh pressure sodium lampen
dc.subjectfluorescent lampen
dc.subjecthigh pressure mercury lampen
dc.subjecthalogenid lampen
dc.titleRegulace veřejného osvětlenícs
dc.title.alternativeStreet Lighting Controlen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-21-07:28:31cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid102526en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:37:25en
sync.item.modts2020.04.01 02:04:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKrbal, Michalcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí bakalářskou prací s názvem Regulace veřejného osvětlení. Vedoucí práce Ing. Štěpánek přečetl posudek vedoucího a oponenta bakalářské práce a položil studentovi otázky uvedené v posudku oponenta. Student zcela a správně odpověděl na položené otázky. Následně položil doplňující otázku Ing. Škoda ohledně norem použitých při zpracování bakalářské práce. Student na tuto otázku odpověděl správně a bez váhání. Další otázku položil Ing. Radil na téma ekonomie provozu. Student na tuto otázku odpověděl správně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record