Show simple item record

Comparation of the properties of the perovskit photovoltaic cells

dc.contributor.advisorNovák, Vítězslavcs
dc.contributor.authorMudroch, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:48:00Z
dc.date.available2018-10-21T21:48:00Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationMUDROCH, M. Porovnání vlastností perovskitovských fotovoltaických článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other103659cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68272
dc.description.abstractV tejto bakalárkej práci je predstavená technológia výroby a premena elektromagnetického žiarenia na elektrickú energiu s využitím perovskitov. V práci sú popísané známe druhy štruktúr perovskitových fotovoltaických článkov a materiály ktoré sa využívajú na ich výrobu. Ďalej sú v teoretickej časti popísané vlastnosti perovskitových článkov, merané elektrické veličiny a metódy fotospektroskopie, impedančnej spektoskopie a fotoimpedančnej spektroskopie, ktoré sú využité pri meraní a analýze článkov. V nasledujúcej praktickej časti je popísaná výroba článkov, meranie a vyhodnocovanie vlastností perovskitových článkov.cs
dc.description.abstractIn this bachelor’s thesis it is introduced production technology and conversion of electromagnetic radiation into electric energy employing perovskites. In this paper are also described known types of perovskite photovoltaic cell structures and materials that are used to produce them. Furthermore, the theoretical part describes properties of perovskite photovoltaic cells, measured electric quantities and methods of measurement such as photospectroscopy photoimpedance spectroscopy and impedance spectroscopy that are also used to analyze cells functionality. In the following practical part is described fabrication of perovskite cells and evaluation of measured results of the perovskite cell.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectperovskitový článokcs
dc.subjectštruktúracs
dc.subjectmetódy meraniacs
dc.subjectvýroba perovskitového fotovoltaického článkucs
dc.subjectperovskite photovoltaic cellen
dc.subjectstructureen
dc.subjectmethods of measurementen
dc.subjectfabrication of perovskite photovoltaic cellen
dc.titlePorovnání vlastností perovskitovských fotovoltaických článkůcs
dc.title.alternativeComparation of the properties of the perovskit photovoltaic cellsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-21-07:39:04cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid103659en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:19:30en
sync.item.modts2020.03.31 16:46:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKazelle, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Ovsík (člen) doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky komise: 1. Porovnání školských a komerčních článků? 2. Vliv délky krystalizace na parametry? 3. Je odpor v grafu elektroimpedanční spektroskopie sériový, nebo paralelní? 4. Výrobce použitého zařízení?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record