Show simple item record

Financial Analysis

dc.contributor.advisorKonečný, Milošcs
dc.contributor.authorHytychová, Kristýnacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:51:09Z
dc.date.available2019-04-03T21:51:09Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationHYTYCHOVÁ, K. Využití finanční analýzy v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other10870cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/682
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá finanční analýzou lékárny. Klíčová pozornost je věnována elementárním metodám, především analýze rozvahy, výkazu zisků a ztrát, poměrovým ukazatelům a jejím soustavám. Tyto metody jsou využity pro finanční analýzu lékárny U Lva. Na základě zjištěných skutečností obsahuje tato diplomová práce návrh ke zlepšení situace a zhodnocení jejich přínosu pro tento podnikatelský subjekt.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on financial analysis of the pharmacy. The main attention is paid to elementary methods, mainly to analysis of balance, list of profits and loss, financial ratios and their systems. These methods are used for financial analysis of the pharmacy At the Lion. On the basis of findings, this diploma thesis includes proposals for improvement and evalutation of the contributions of these proposals for the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectelementární metodycs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectsoustavy poměrových ukazatelůcs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisků a ztrátcs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectelementary methodsen
dc.subjectindex of situationsen
dc.subjectsystem of indexen
dc.subjectbalanceen
dc.subjectlist of profit and lossen
dc.titleVyužití finanční analýzy v podnikucs
dc.title.alternativeFinancial Analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-11cs
dcterms.modified2008-06-11-13:28:59cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid10870en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:28:46en
sync.item.modts2020.03.30 14:14:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSkopalová, Michaelacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (předseda) prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (místopředseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (člen) doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record