Poslední příspěvky

 • Nájemné bytu v Brně a faktory, které je ovlivňují v letech 2016 a 2017 

  Růžičková, Hana
  Diplomová práce popisuje trh s nájemním bydlením ve vybraných lokalitách města Brna. Zjišťuje, jak se výše nájemného mění dle lokality, vybavení a velikosti bytu. Získává informace o bytech z analýzy trhu. Tyto údaje jsou ...
 • Forenzní analýza v operačních systémech Windows 

  Manda, David
  Tato práce je zaměřena na digitální forenzní analýzu v operačním systému Windows. Cílem této práce je poskytnout náhled do technik a postupů forenzní analýzy. Jsou zde popsány dostupné nástroje používané při forenzní ...
 • Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn 

  Bačík, Tomáš
  Diplomová práca obsahuje definície základných pojmov spojených s problematikou informačných systémov. Práca obsahuje analýzu súčasného stavu informačného systému a posudzuje jeho efektívnosť. Výstupmi analýz je súbor ...
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Vala, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením dodavatelů hnojiv pomocí modelů fuzzy logiky. Hlavní část práce tvoří návrhy na řešení hodnocení dodavatelů společnosti. Rozhodovací modely jsou tvořeny v programech Microsoft Excel a ...
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Nekulová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá hodnocením bezpečnostních firem pro společnost ZETOR TRACTORS a.s. pomocí modelů fuzzy logiky. Hlavní část práce tvoří návrhy na řešení hodnocení dodavatelů společnosti. Rozhodovací modely jsou ...
 • Návratnost investic do developerského projektu s ohledem na měnící se kvalitu lokality 

  Holpuch, Michal
  Tato práce pojednává o vlivu změn okolí developerského projektu na jeho návratnost. Děje se tak formou stanovení hlavních oblastí změn okolí. Ty jsou určeny na základě průzkumu možností urbánního vývoje, developerského ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městské části Brno-Lesná 

  Szakácsová, Diana
  Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom výstavby rezidenčných nehnuteľností v lokalite Brno- Lesná. Práca sa zameriava na vývoj výstavby v rezidenčných nehnuteľností od počiatku výstavby až po súčasnosť. Súčasťou je aj ...
 • Vliv druhu vlastnictví bytové jednotky na obvyklou cenu v Třinci 

  Karch, Václav
  Nemovitost, byt, jednotka, vlastnictví, druţstvo, nabídka, poptávka, cena, hodnota, obvyklá cena, ocenění podle cenového předpisu, metoda přímého porovnání, výnosová metoda, realitní trh
 • Rizikovost online marketingové komunikace značky Engine Tables 

  Pokorný, Marek
  Cílem diplomové práce je zjistit, analyzovat a zhodnotit všechny možná rizika online marketingové komunikace značky Engine Table. V teoretické části se zabývám základními pojmy marketingu a metodami práce. Analytická část ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno - Komín 

  Burián, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na historii vývoje výstavby rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno – Komín. V práci je přiblížena charakteristika této lokality v podobě základních informací, rozsahu katastrálního území a ...
 • Rizika založení malého podniku 

  Fišar, Vratislav
  Tato diplomové práce pojednává o reálném podnikatelském plánu, včetně posouzení jednotlivých rizik, založení malé prodejny s pečivem, která by měla být situována do jedné z městských částí Brna, a to konkrétně Maloměřice ...
 • Postupy a metody identifikace podnikových rizik a jejich příčin 

  Honza, Marek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na výběr podniku, pro který je provedena identifikace rizik a jejich příčin. Vybraným podnikem je společnost AB JET spol. s r. o., u které byla za pomoci metody IPR (Identifikace procesů a ...
 • Analýza obvyklé doby pozorování specifických objektů řidičem 

  Fujačková, Hedvika
  Diplomová práca je zameraná na obvyklú dobu pozorovania špecifických objektov vodičmi motorových vozidiel. V teoretickej časti je prevedená literárna rešerše v oblasti vnímania človeka. Je tu charakterizovaný prístroj, ...
 • Právní souvislosti nočních dopravních nehod s chodci 

  Daněk, Vladimír
  Diplomová práce s názvem „Právní souvislosti nočních dopravních nehod s chodci“ se zabývá interpretací právních rozhodnutí k dopravním nehodám, které byly způsobeny v noční době vozidlem, kde dalším účastníkem nehody byl ...
 • Analýza a návrh způsobu využití brownfield v Brně 

  Valová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou opětovného využití tzv. brownfields. Hlavním cílem práce je vytvoření návrhu nejlepšího možného využití konkrétního brownfield na území města Brna. Předmětem tohoto návrhu je ...
 • Developerský projekt na rozparcelování pozemků pro rodinné domy v Prostějově 

  Náhlík, Martin
  Cílem diplomové práce je vypracovat návrh realizace vybraného developerského projektu. Práce popisuje jednotlivé kroky od prvního plánu až po prodej jednotlivých stavebních parcel určených pro výstavbu. Výsledkem diplomové ...
 • Řízení rizik v projektovém managementu 

  Řezníček, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá problematiku řízení rizik v projektovém managementu. Soustředí se na projekt, který popisuje změnu procesu udělování dovolené a zavádí motivační systém pro zaměstnance. Práce je rozdělena do tří ...
 • Rozdíly v chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce v noci a ve dne 

  Vlasák, Jaroslav
  Teoretická část diplomové práce je zaměřena na analýzu chování řidičů reagujících ve dne a v noci na přechodech pro chodce. Pozornost je věnována především veškerým faktorům, které mohou ovlivnit jejich chování při jízdě ...
 • Nájemné bytu v Brně a faktory, které je ovlivňují v letech 2016 a 2017 

  Růžičková, Hana
  Diplomová práce popisuje trh s nájemním bydlením ve vybraných lokalitách města Brna. Zjišťuje, jak se výše nájemného mění dle lokality, vybavení a velikosti bytu. Získává informace o bytech z analýzy trhu. Tyto údaje jsou ...
 • Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace 

  Havlínová, Sabina
  Předmětem diplomové práce „Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace“ je analýza dosavadního stavu Obchodní Galerie Orlí v Brně, návrhy na zlepšení komunikačního mixu a k nim možná rizika, která mohou nastat. Práce ...

Zobrazit další