• Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Krausová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy a zhodnocení rizik chemického výrobního družstva v oblasti jednání s dodavatelem, logistiky a skladového hospodářství při zavádění nového produktu. V první části práce jsou ...
 • Modelování individuálních investičních rizik 

  Freml, Josef
  Diplomová práce se zabývá problematikou modelování individuálních investičních rizik. První část je věnována přiblížení základních pojmů v oblasti investičních rizik, aktiv, portfolia a jeho složek. Představeny jsou základní ...
 • Nájemné bytu v Brně a faktory, které je ovlivňují v letech 2016 a 2017 

  Růžičková, Hana
  Diplomová práce popisuje trh s nájemním bydlením ve vybraných lokalitách města Brna. Zjišťuje, jak se výše nájemného mění dle lokality, vybavení a velikosti bytu. Získává informace o bytech z analýzy trhu. Tyto údaje jsou ...
 • Analýza kritických míst v silniční dopravě v okrese Ústí nad Orlicí 

  Suchomel, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je v pěti vybraných lokalitách navrhnout úpravy vedoucí k zvýšení bezpečnosti stávajícího stavu v časové a finanční náročnosti. Problematické lokality se nacházejí v okrese Ústí nad Orlicí. Práce ...
 • Analýza developerských projektů v ČR 

  Růžička, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu a popis developerského trhu v České republice. Práce popisuje konkrétní činnosti, vedoucí k zajištění developerského projektu ve všech jeho fázích, uvádí projektová rizika a ...
 • Řízení rizik projektu v mezinárodní společnosti 

  Lesinová, Eva
  Diplomová práce se zabývá zpracováním analýzy projektu realizovaného strojírenskou firmou, která se rozhodla převést svou výrobu ze severských zemí, Norska a Švédska, do České republiky a následných návrhů řešení. Jelikož ...
 • Aplikace vybraných způsobů ocenění na rodinný dům v Kamenném Újezdu 

  Vondrák, Tomáš
  Tématem diplomové práce je aplikace vybraných způsobů ocenění na vybraný rodinný dům v Kamenném Újezdu. Práce se zabývá jak teoretickým základem, ve kterém jsou popsány základní principy oceňování včetně užívané základní ...
 • Řízení dynamických rizik v municipalitách 

  Horská, Alžběta
  Řízení dynamický rizik není na úrovni municipalit příliš řešené téma, i když následky těchto rizik mohou být pro obec velmi závažné. Municipality se zaměřují hlavně na situace, které jsou nazývány jako mimořádné události ...
 • Analýza reakční doby řidiče při ovlivnění vybranými rušivými podněty 

  Černohorská, Magda
  Diplomová práce se zaobírá analýzou vlivu konzumace potravin na prodloužení reakční doby řidiče. Je zde popsán úvod do problematiky konzumace potravin v průběhu jízdy, prvky ovlivňující výkon řidiče. Dále se práce zabývá ...
 • Rizika řízení logistiky v podniku 

  Štěpančík, Ondřej
  Diplomová práce s názvem Rizika řízení logistiky v podniku se zabývá analýzou kvality toků v logistickém řetězci vybraného internetového obchodu Notino.cz. Práce je rozdělena do tří částí. Část teoretická popisuje teoretická ...
 • Nájemné bytu v Břeclavi a faktory, které je ovlivňují 

  Janek, Ondřej
  Diplomová práce popisuje současnou situaci na trhu s tržním nájemných ve městě Břeclav. Zaměřuje se na faktory, které výši nájemného ovlivňují a jak se jejich vlivem cena mění. Průzkum trhu byl proveden na základě dat z ...
 • Řízení rizik v projektovém managementu 

  Řezníček, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá problematiku řízení rizik v projektovém managementu. Soustředí se na projekt, který popisuje změnu procesu udělování dovolené a zavádí motivační systém pro zaměstnance. Práce je rozdělena do tří ...
 • Řízení rizik projektu ve vybrané bankovní instituci 

  Beňovská, Barbora
  Diplomová práce se zabývá řízením rizik projektu poloautomatizovaného systému pro schvalování úvěrů v bankovní instituci. První část práce je tvořena teoretickými východisky pro projekty a řízení rizik. Analytická část se ...
 • Způsoby snižování rizik na životní prostředí v souvislosti s činností podnikajících subjektů 

  Kühnová, Nikola
  Diplomová práce se zaměřuje na dobrovolné nástroje jejichž využitím se mohou podnikající subjekty snažit snižovat negativní vliv na životní prostředí, který v souvislosti s jejich činností může vznikat. Pozornost je věnována ...
 • Jízdní dynamika motocyklů 

  Šplíchal, David
  Tato diplomová práce s názvem Jízdní dynamika motocyklů zachycuje vznik a vývoj motocyklů, popis druhů motocyklů, konstrukční prvky a techniku správné jízdy na motocyklu. Cílem této práce je připravit, provést a vyhodnotit ...
 • Okolnosti a právní důsledky dopravních nehod vozidel s chodci v denní době 

  Rožková, Magdaléna
  Diplomová práce s názvem „Okolnosti a právní důsledky dopravních nehod vozidel s chodci v denní době“ se zabývá interpretací právních rozhodnutí k dopravním nehodám, které byly způsobeny v denní době vozidlem, a dalším ...
 • Identifikace rizik podnikatelského subjektu v oblasti provádění staveb, jejich změn a odstraňování pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy 

  Zelená, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na komplexní posouzení stavu konkrétní společnosti. Pro společnost je důležité, aby pravidelně prováděla preventivní identifikaci rizik, jejich analýzu a následně se je snažila eliminovat. Mezi ...
 • Stanovení výše pojistného plnění za škodu způsobenou požárem na halovém objektu v obci Stálky 

  Kutnohorský, Jakub
  Diplomová práce se věnuje problematice zjištění výše pojistného plnění na halovém objektu způsobené požárem. Cílem je zjištění výše pojistného plnění v případě vzniku pojistné události na nemovitosti. Dále se budu zabývat ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí ve Vyškově 

  Slechan, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem výstavby rezidenčních nemovitostí města Vyškova od historie až po současnost. Práce je rozdělena do jednotlivých kapitol, které se týkají výstavby dané lokality v určitém období. ...
 • Vliv stavebních úprav na cenu víceúčelového objektu 

  Mikl, Jan
  Cílem diplomové práce je vyhodnotit vliv stavebních úprav na obvyklou a zjištěnou cenu víceúčelového objektu. Ocenění bude provedeno před stavebními úpravami k roku 2016 a po stavebních úpravách k roku 2017. Diplomová práce ...