• AZIF 

    Hejlová, Kristýna
    Tématem bakalářské práce je transcendence a svatost. Inspiruji se středověkým a raně renesančním uměním. Technika obrazu je enkaustika.