• Spring summer 2017 

    Hatlas, Juraj
    Výsledkom mojej bakalárskej práce je redesign logotypu značky Rick Owens a rozpracované 2 písma. Výstupom je autorská kniha ktorá dokumentuje proces tvorby redesignu loga a prezentuje fungovanie písma v rôznych ukážkach.